top of page

Ser du pocketboken som ett hot?


Vem gillar inte att sitta uppkurad i favoritsoffan med en bra bok? För egen del blir det vanligtvis pocketböcker, främst därför att de är billiga men också på grund av att jag ännu inte äger en läsplatta. Ser du pocketboken som ett hot? Nej, inte jag heller. Det gjorde emellertid bokindustrin och många författare i slutet av 1930-talet, när pocketboken såg dagens ljus. I USA kostade vid den tiden en biobiljett 10 eller 20 cent och en bok kostade $2,50. Detta att jämföras med pocketboken, som när den kom såldes för 25 cent och alltså var tio gånger billigare än en vanlig bok. Man kan tycka att detta var en revolution som omdanade och utvecklade hela bokindustrin, men i själva verket möttes det nya påfundet av våldsamma protester. Förlagen bildade gemensam front för att stoppa pocketböckerna och många boklådor vägrade att sälja dem. Man ansåg att det låga priset inte bara skulle förstöra marknaden, utan också innebära slutet för den "litterära kulturen." Som ett resultat kunde man i början bara köpa pocketböcker på sådana ställen som apotek och hos tidningsförsäljare på gatan. Det finns ett tydligt samband mellan pocketbokens födelse och dagens e-böcker. Läsarna vill ha billiga böcker och noveller, men många förlag erbjuder sina e-titlar till samma pris som inbundna böcker, detta trots att produktionskostnaden bara är en bråkdel av en tryckt bok. I USA har flera förlag bildat olagliga priskarteller och kämpar just nu med näbbar och klor mot internetaktörer som exempelvis Amazon och Google Play. Argumentet är att e-böcker till låga priser förminskar böckers värde och skadar "konst och skriftställning." Självklart är förlagen också rädda för att förlora sina intäkter. Förlagen är inte ensamma i sitt motstånd, även flera författare är övertygade om att e-böckerna innebär dödsstöten för möjligheten att kunna tjäna sitt uppehälle på skrivandet. De hävdar samtidigt att e-litteraturens låga tillverknings- och distributionskostnad urvattnar kvaliteten. Förlagen är det kritiska nålsöga som varje författare måste passera för att nå sina läsare, något som många menar ger konsumenterna en garanti för att det man köper inte är skräp. Vidare hävdar man att folk förlorar intresset när varje Sven, Britta och Kalle kan tota ihop något och sedan erbjuda det på nätet. De är med andra ord övertygade om att marknaden kommer att kvävas och självdö om den tillåts svämma över av smörja.

Det är möjligt att mycket av detta är sant. Samtidigt bör man komma ihåg att vanliga böcker kan säljas begagnade och att varken författarna eller förlagen får några pengar för den saken. Varje läst bok som ges bort är också en bok mindre som säljs i handeln. När det gäller e-böcker finns det däremot ingen andrahandsmarknad. Ingen e-bok eller e-singel når längre än till sin första köpare. Dessutom bör man kanske vidga sitt synfält. Böcker, oavsett om de är tryckta eller i e-format, tävlar inte mot varandra lika mycket som läsandet i sig tävlar mot sådant som dataspel, strömmade filmer, teve, mobiltefoner, gratis nyheter, Facebook, bloggar och annat. Alla diskussioner om prissättning och kvalitet blir meningslösa om ingen vill ha produkten. Den tekniska utvecklingen är omöjlig att stoppa, men ofta kan man styra den i önskad riktning. Det förlagen och författarna kan göra för att hävda sig i det moderna medialandskapet är att göra böcker och noveller tillgängliga för alla, överallt, och till priser som alla har råd med. E-böcker är en sådan väg. Jag tror inte på metoden att pinka in sitt revir för att försäkra sig om sin del av kakan. Min åsikt är istället att kakan måste göras väldigt mycket större. Alla tjänar på att fler människor läser, något som låga priser utan tvekan kan bidra till. Kunderna får mer för pengarna och förlagen och författarna tjänar på att marknaden växer. E-litteratur är det naturliga steget mot en sådan utveckling. Inte som ett hot mot den tryckta boken, utan som ett komplement. Trots motståndet finns det i dag miljontals titlar tillgängliga i e-format och flera sajter låter dig provläsa gratis, som till exempel svenska Readly. Varför inte ladda hem en bok redan i dag och prova? Ge helt enkelt litteraturen en chans!

Utvalda inlägg

Blogginlägg

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page