top of page
Rubrik - Svengelsk-svensk ordlista.jpg

Svenskan lämpar sig utmärkt väl för att skapa nya ord och definitioner, många gånger genom att kombinera ord på nya sätt. I tillägg använder vi låneord – det gör man i alla språk. I engelskt vardagstal används till exempel 700 – 3 000 ord av skandinaviskt ursprung, en språklig gåva från vikingarna. Själva har vi mängder av latinska, tyska och franska låneord i tillägg till en snabbt växande mängd engelska. Faktum är vi för närvarande bara använder omkring 30% svenska »urord« eller »arvord.« Vill du veta mer om den saken kan du klicka här.

 

Det sägs att vårt ordförråd är en återspegling av samhället. Under senare år har svenskan alltmer kommit att påverkas av det kulturella och tekniska inflytandet från England och USA. Sverige har också fått nya invånare från andra länder. Bland dessa medborgare känns det ofta naturligare och enklare att använda engelska som grund för sitt svenska språkbruk. Eftersom svenskans reflexiva possessiva pronomen, det vill säga »sin«, »sitt« och »sina«, inte finns i engelskan blir det allt vanligare att höra och läsa sådant som: 1 Drottning Elizabeth värnar om hennes rykte; 2 Calle Halvarsson var nöjd med hans skidor; 3 Laget är stolt över deras insats. På svenska är sådana meningar förbryllande eftersom »ägandeförhållandet« inte framgår. Vems rykte pratar vi om, vems skidor och vilkas insats? På svenska råder inga sådana tveksamheter: 1b Drottning Elizabeth värnar om sitt rykte; 2b Calle Halvarsson var nöjd med sina skidor; 3b Laget är stolt över sin insats.

 

Om du vill lära dig mer om reflexiva possesiva pronomen finner du en lättöverskådlig sammanställning nedanför ordlistan. Där finner du även svengelska meningar och uttryck | överflödiga riktningsangivelser | och korrekta böjningsformer för engelska låneord.  

 

Det finns fyra huvudsakliga orsaker till engelskans och svengelskans segertåg över riket. 1 Många tekniska saker och företeelser kommer från den engelskspråkiga världen och är nya för svenskan. Det är lättare att använda det befintliga ordet än att hitta på en svensk motsvarighet. Dessutom skriver man på högskolor och universitet sina avhandlingar på engelska, vilket förstärker engelska ord inom forskning och vetenskap. 2 I takt med att de yngre generationerna läser allt färre böcker får de ett sämre ordförråd (och finner det i tillägg svårt att läsa och förstå texter som är längre än en sida). När ordförrådet tryter försvenskar man den engelska man hör, även om det redan finns svenska ord för det man vill säga eller beskriva. Ett färskt exempel på detta är »hinta« istället för »antyda.« 3 Många svengelska ord är kortare än sina svenska motsvarigheter och det går därför snabbare att säga och skriva dem. Det finns förstås undantag, som till exempel »gated community« istället för »grindsamhälle.« Vilket för oss till den fjärde orsaken: 4 Många tycker helt enkelt att det låter bättre på engelska och svengelska, en utveckling som reklambyråer, marknadsförare, skribenter och påverkare (influencers) inte är sena att utnyttja – och som många journalister och skribenter saknar kunnande för att motverka.

 

Denna svengelsk–svenska ordlista är inte skapad för att peka finger, mästra eller knäppa någon på näsan. Den är i första hand sammanställd som ett hjälpmedel och endast i andra hand för att stämma till eftertanke. Är du författare eller skribent och vill anpassa din text till en period före år 2000 eller 2010? Vill du uttrycka dig bättre på svenska? Vill du förbättra ditt ordförråd eller är du bara nyfiken på vad alla svengelska ord egentligen betyder? I så fall kan denna ordlista förhoppningsvis vara till hjälp, nytta och nöje.

 

Det bör understrykas att detta är ett pågående projekt. Om du har förslag på svengelska ord och uttryck, gärna med motsvarande ord på svenska (existerande eller skapade av dig) får du mer än gärna höra av dig. 

 

Nåväl, då kör vi.

SVENGELSK–SVENSK ORDLISTA

Ordlistan

A

access tillgång, tillträde, åtkomst

adult vuxen, fullvuxen, könsmogen

adulta eng. adult vuxna, fullvuxna, könsmogna

adware på nätet el. internet reklamprogram, potentiellt oönskade dataprogram som ofta ingår i paket med andra kostnadsfria programvaror.

airbag krockkudde

air condition luftkonditionering, ventilation

alien utomjording, främmande, främling, utländsk

all in eg. ett uttryck i pokerspel ge järnet, pedalen i botten, löpa linan ut, till vägs ände

all inclusive allt inkluderat, allt ingår

allround allsidig, mångsidig, mångkunnig, över hela linjen

antecipera verb, eng. to anticipate föregripa, gå händelserna i förväg

apparans eng. appearance utseende, yttre sken

approach infallsvinkel, angreppssätt, synsätt

approacha verb eng. to approach ta sig an, närma sig, nalkas, angripa, rycka närmare, vi tar oss an frågan, vi angriper problemet, o.s.v.

art director reklamformgivare, formgivare

artefakt konstföremål, konstprodukt, konstgjort föremål, gammalt bruksföremål: bruksföremål eller konstprodukt skapad av människan, ibl. i äldre tid eller forntid.

attacha verb engto attach bifoga, vidhäfta, fästa, sätta fast

audition provspelning, provsjungning, prov för engagemang

autentisering eng. authentication intygande, bestyrkande

B

bachelor ungkarl 2 person med lägre universitetsexamen i England och USA.

backdrop bakgrund, kuliss, fondvägg

backstage bakom scenen, bakom kulisserna

bannad eng. banned förbjuden, fördömd, bannlyst, förkastad, portad

backlash bakslag, motreaktion

backslash om tangentbordstecken bakstreck, bakåtstreck, omvänt snedstreck

backup allm. backning, stöd, förstärkning, ersättare, reserv avseende datorer säkerhetskopia, reservkopia, dublett

bag väska, sportväska

banner allm. banér, fana, paroll, på nätet el. internet annons, nätannons webbannons, annonsruta

barbeque utegrillning, grillfest

benchmark riktmärke, fixpunkt, referenspunkt, måttstock, prestandajämförelse.

bespoke skräddarsydd, måttbeställd, beställningstillverkad. På svengelska används ordet inom antik- och möbelbranschen. Vanligtvis vet inte ens engelskpråkiga människor vad det betyder.

betta verb, eng. to bet slå vad, hålla vad

big bang om universums tillblivelse ursmällen, den stora smällen

blasfemi hädelse

blinkers på fordon körriktningsvisare, blinkljus, blinkare

bodybuilder eng. body-builder kroppsbyggare, muskelknutte

bodyguard livvakt

boom [kraftig] uppgång, uppsving, högkonjunktur, ibl. även som verb blomstra, skjuta i höjden, stiga, gå framåt

boost subst. stegring, tillväxt, förhöjning, intensifiering, uppgång, stigning, uppsving

boosta verb, eng. to boost lyfta, hjälpa upp el. fram, skjuta fram, knuffa upp, ge ngt en skjuts, höja, öka, framhäva, stärka [moralen], slå ett slag för, puffa för, haussa, puffa el. knuffa uppåt.

booster allm. förstärkare, förespråkare, främjare, gynnare, inom teknik hjälpanordning, hjälpmotor, servomotor, tillsatsmaskin, hjälplok, startraket, radioförstärkare, om sprutor för att förstärka immunitetsskyddet tilläggsdos, förstärkningsdos, stärkardos.

boyfriend pojkvän

brain drain kompetensflykt, hjärnflykt, forskarflykt

brejk eng. break avbrott, uppehåll, rast, lucka, mellanrum, verb bryta, bräcka, slita, skingra, upplösa, hoppa av, övervinna, bryta upp, även ge mig en ~ kom igen! nu får du ge dig!

brejka verb, eng. to break göra ett uppehåll, ta en paus, även göra sönder, förstöra

browser om datorer webbläsare, bläddrare

business class affärsklass

C

cancelkultur eng. cancel culture kränkthetskultur, utfrysningskultur, utraderingskultur

cancellerad eng. cancelled inställd, avbeställd, avbokad, upphävd, ogiltigförklarad, annulerad, makulerad, neutraliserad

carport bilbod, öppet garage

captcha om internet inloggningstest, robotfilter, robotkontroll

case study fallstudie

catcalla verb, engto catcall busvissla, raggarvissla

charm tjusning, behag, tjuskraft

chilla verb, eng. to chill vila, slappa, slappna av, ta det lugnt, stilla sig

churn kundbortfall, även kundflykt, kundtapp, kundförlust, egentligen kärna [smör], piska upp, röra, skvalpa, propellerskum, skumma, fräsa, när magen vänder sig eller är i uppror. 2 På svengelska hänsyftar ordet till andelen kunder som slutar att handla med ett företag eller hoppar av en prenumerationsbaserad tjänst.

cleara verb eng. to clear avräkna el. kvitta med fordringar och motfordringar.

clajmba verb eng. to climb klättra, stiga [med flygplan]
coach [privat]lärare, handledare, tränare, lagledare

coacha verb, eng. to coach lära, lära ut, handleda, träna, lagleda

cockpit på flygplan förarkabin
combo eng. combination förk. combo urval, blandning, sammansättning, förening 2 liten jazzorkester

committa verb eng. to commit förbinda sig, fatta ståndpunkt, åtaga sig, engagera sig

commitment engagemang, åtagande, förpliktelse

community samhälle, gemenskap, brödraskap, folkgrupp, samfund, närområde, central-[välj själv]

compliance efterlevnad särskilt gällande lagar, regler eller påbud, lydnad

compliance management regelstyrning, regelefterlevnad

compliance manager regelstyrare

concealer täckkräm, täckstift

connecta verb. eng. to connect ansluta, förena, förbinda, anknyta, foga el. länka el. ställa samman, koppla el. knyta ihop, sammanbinda, liera sig med. På svengelska används ordet också för att beskriva god personkemi: Vi connectade, d.v.s. Vi fann varandra.

content innehåll

content creator innehållsmakare, innehållsskapare 2 En innehållsmakare/skapare kan rita, formge, filma, fotografera, skriva, illustrera, informera, utbilda, inspirera, marknadsföra eller sälja något. Vanligtvis har innehållsmakaren ett särskilt syfte och riktar sig till en utvald målgrupp.

content developer innehållsutvecklare

content strategy innehållsstrategi, ~taktik, ~metotik

content writer innehållsskribent, innehållsmakare, brödtextskrivare, informationsskribent

controller resultatanalytiker, styrekonom, kontrollekonom

cool avspänd, häftig

copyright upphovsrätt

cottage chese grynost, keso

cover  avseende musik nytolkning 2 Ordet myntades under 1950-talet då vita musiker spelade sina versioner av svarta musikers inspelningar. 

crazy stollig, befängd, knäpp, farsartad

cred eng. credability trovärdighet 2 beröm, uppskattning, erkännande

crunch på banker o.dyl. penningavtappning 2 kris, kritisk punkt, avgörande, krux, konfrontation, urladdning

cruncha verb, eng. to crunch, knapra på, knapra i sig, tugga, krasa, trampa på, knarra, gå med knarrande steg, knastra (mot snö). 2 På svengelska används ordet när man har en ovanligt hög arbetsbelastning, ofta med övertid, inför ett fastställt datum (mässa, presentation, spelsläpp el. likn. stressjobba, intensivjobba, jobba övertid, övertidsarbeta, intensivjobba. 3 Exempel på ordet i en svengelsk mening: ”Cruncha inte sönder kompetensen.” (Från Unionens hemsida).

crunchy el. crunchigt, adj. knaprig, spröd, knastrande, krasande 2 På svengelska används ordet om sådant som choklad och müsli innehållande nötter och annat med knaprigt tuggmoststånd – till och med pizza.

crush eng. I have a ~ on you svärmeri, svärma för, vurma för, svag för, småkär, pilsk på.

customer experience kundupplevelse

customer support kundstöd, kundtjänst, kundupplysning, kundinformation

customized skräddarsydd, specialtillverkad, anpassad, måttbeställd

D

deadline sistadatum, frist, tidsgräns, slutdatum

deal erbjudan, erbjudande, veckans ~, affärsförslag

deal eng. It's a deal Topp! | Överenskommet! | Då säger vi så! | Kör till! | Här har du näven! | Saken är biff! 2 Det sistnämnda kommer från det militära: Om man bad om permission och saken bifalldes stod det: »Ansökan bif.« (Tack Magnus Andersson, Sandared).

deal affär, affärsförslag, uppgörelse, avtal, köpslående, överenskommelse, kohandel, samröre

deala verb, eng. to deal köpslå, förhandla, underhandla, schackra, kohandla, ackordera, dagtinga, ibl. även pungslå

dealer eg. givare på kasino, vanl. handlare, langare, pundare

deals erbjudanden, Missa inte våra fina ~ 2 dealarna el. dealsen affärs- el. köpförslagen, köptillfällena erbjudandena

deciderad eng. decided avgjord, bestämd

dedikerad eng. dedicated hängiven, engagerad, målmedveten, trofast

dedikering eng. dedication (t.ex. i en bok) tillägnan 2 ägna el. hänge sig åt ngt.

default grundinställning, förvalt värde, standardvärde. 2 på svengelska används ordet vanligtvis om datorer, dataprogram och teknikprylar.

dejt träff, kärleksmöte

dejta verb eng. to date uppvakta, sällskapa, även ha sällskap med, stämma träff med

design formgivning, utformning

designer formgivare

determinera verb, eng. to determine bestämma, avgöra, avgränsa

dimmer ljusregulator

disclaimer ansvarsfriskrivning

display teckenruta

doable utförbart, kan göras, fullt möjligt

doer handlingsmänniska, handlingskraftig, verkställare

doggy bag ta med-mat, matpåse

dongel eng. dongle, om datorer hårdvarulås, låsfjutt. 2 Ett hårdvarulås är ett fysiskt kopieringsskydd (oftast i form av en USB-enhet) för nedladdning av licensskyddade dataprogram. Programmet skickar signaler till hårdvarulåset (låsfjutten, dongeln) som svarar med en kod, vilken programmet [förhoppningsvis] godkänner. 

drafta verb, eng. to draft, främst om ishockeyspelare tinga,  draften el draftningen tingningen

drive el. drajv kampanj, framstöt, satsning

E

embraca el. embrejsa verb, eng. to embrace krama, omfamna, ta i famn, slå armarna om 2 På svengelska används ordet även som ersättning för anamma, anta, ansluta sig till, hylla, ta emot, inefatta, omfatta

estimera verb, eng. to estimate beräkna, uppskatta

event evenemang, tilldragelse, händelse

evidens eng. evidence bevis, bevisning, belägg, vittnesbörd, tecken, evidensen bevisen, bevisningen, beläggen, vittnesbörden

explicit uttrycklig, tydlig, klar, skarp, markerad, bestämd, utpräglad

F

fade el. fejd, verb, eng. to fade vissna, blekna, förblekna, blekas, mattas, avta, bli suddig, dunsta

fair play rent spel

fajt eng. fight slagsmål, råkurr, kamp, strid fajtas slåss, kämpa, gräla, bita ifrån sig, sätta sig till motvärn

fake news lögnaktiga, falska, uppdiktade eller påhittade nyheter

fan anhängare, beundrare, fantast även film- eller musikbiten

fastfood eng. fast food snabbmat

featuring med gästartist, gästande attraktion, återkommande gäst

feedback återkoppling, respons

feelgood eng. feel-good hög trivselfaktor, mysfaktor 2 mysig, gosig, skön, trivsam, ombonad; intim, pysig 3 mysbok, gosebok, (-film, -musik), myslitteratur, trivselböcker, måbraböcker , -film, -musik, -miljö

feeling känsla, inlevelse

fejka verb, eng.  to fake låtsas, bluffa, ljuga, spela, simulera, fingera, dikta ihop, uppdikta, luras, förfalska, fiffla, fuska, försköna

fiction skönlitteratur, påhittad, uppdiktad, saga icke att förväxla med de isländska sagorna.

fidget spinner om leksak fingersnurra, stressnurra

fighting spirit kämpaglöd, kampanda, framåtanda

fit [i] god kondition el. [i] god form, duglig, redo, rustad

fitness kondition

flashig adj. eng. flashy prålig, skrikig, vräkig, brokig 2 ytlig, lysande men tom, glimrande men innehållslös 3 om språk, musik och mode m.m. frasrikt t.ex. Pianisten spelade bra, men inte lika fingerfärdigt (el. flyhänt) och frasrikt som Benny Andersson.

flattera verb, eng. to flatter smickra, försköna

flight avseende flygplan flyg, flygning, flygtur

fling tillfällig kärleksaffär, flyktigt el. otvunget romantiskt förhållande, knullkompis 2 ordets eng. betydelse är att man kan »slänga bort« partnern närhelst man känner för det.

floor walker butiksvärd

flow flyt, flöda, rinna, strömma

flowet flytet, flödet

flyer flygblad, reklamblad, ströskrift

folklore folkkultur, folkliga traditioner, folkminne 2 folkminnesforskning, sägner 3 immateriell teknologi

food court mattorg

food truck matbil

formula formel, recept

forward inom t.ex. fotboll el. ishockey anfallare.

frame el. frejm ram, inramning, ramverk, karm, infattning, [glasögon]bågar

frejma verb, eng. to frame inrama, hopfoga, sammanfoga 2 sätta dit någon i betydelsen att göra ngn till syndabock

freeware avseende internet gratisprogram

frissigt eng. frizzy, om hår risigt, spretigt, burrigt, krusigt, krulligt

functional food nyttomat, mervärdesmat

fundraiser eng. fund-raiser pengainsamling, penninginsamling, stödvärvning 2 stödvärvare, insamlingsledare 3 välgörenhetsmiddag

G

gag skämt, lustighet

game changer spelväxlare: ett nytt element eller en ny faktor som förändrar en befintlig situation eller verksamhet på ett betydande sätt.

gate avseende flygplats el. busstation in- och utgång

gated community grindsamhälle

gatekeeper grindvakt, portvakt

gadget vanl. sinnrik mackapär, manick, mojäng, grej, tillbehör

gaslightad el. gaslighting eng. gaslighted  egentl. »gasljusad« 2 Uttrycket kommer från filmen Gasljus från 1944 med Ingrid Bergman och Charles Boyer i huvudrollerna. Den handlar om att genom psykologisk manipulering få någon att tvivla på sina förståndsgåvor. Föreslå gärna ett bättre svenskt ord.

giveaway presentreklam, reklamgåva

goodie bag el. goodibag presentpåse

H

hajp el. hype eng. hype 1 mediabuller, jippo 

hajpa verb, eng. to hype 2 blåsa upp, elda på, övertända, överreklamera, manipulera, fixa, lura, blåsa, bedra

hajpad el. hypad eng. hyped 3 överskattad, överreklamerad

hasardera verb, eng. to hazard sätta på spel, äventyra, våga

headhunta verb, eng. to head-hunt [chefs]rekrytera

hearing utfrågning, förhör

heat lopp, omgång även försökslopp, uttagningslopp, utslagningslopp

helpdesk kundtjänst, hjälpcentral, användarhjälp, upplysning

hereditär eng. hereditary ärftlig

hesitera verb, eng. to hesitate tveka

highlight höjdpunkt, huvudattraktion, glansdager, urval av de bästa partierna el. viktigaste händelserna

highlighta el. hajlajta verb, eng. to highlight framhäva, understryka, belysa, sätta strålkastarljus på

hint antydan, anspelning, fingervisning, vink

hit topplåt, bästa låt, slagdänga, örhänge

holdingbolag förvaltningsbolag

hot het, varm 2 på svengelska används »het« för »het mat« (hot food), het sås (hot sauce) samt hot and spicy (utan översättning), medan man på svenska använder ordet »stark«, som i stark mat, starka såser och kryddstarkt. Detta för att tydliggöra att det inte handlar om temperaturen (varm, het, stekhet, brännhet, rykande het), utan om smakupplevelsen.

hotpants eng. hot pants snäva underbyxor el. kortbyxor med låg midja och korta ben så att skinkornas nederdel ofta blottas. 2 Detta är ett fungerande låneord som de flesta förstår, men det hade varit roligt att försöka komma på ett svenskt ord för detta spännande plagg.

hovra verb, eng. to hover sväva, kretsa över el. ovanför

human resources el. HR personalavdelning, personalresurser, humankapital

humid fuktig

hypokrit hycklare, skenhelig person

I

indiskretion eng. indiscretion taktlöshet, omdömeslöshet, sladderaktighet

inkomplett eng. incomplete ofullständig, ofullbordad
inflaterad eng. inflated uppblåst, uppumpad, överdriven, svulstig

influencer tongivare, påverkare, samhällspåverkare

input indata, besked, återkoppling, åsikt 2 inenhet

interface avseende datorer gränssnitt

invasiv eng. invasive inkräktande, inträngande, invaderande, infallande, angripande, kränkande

irreversibel eng. irreversible oåterkallerlig

J

joina verb, eng. to join gå med, följa med, gå in till, gå in vid, ansluta sig till, förena sig med, slå sig samman med, ta plats i

joint venture samföretag, samriskföretag

joystick styrspak

jumpsuit sparkdräkt 2 en sparkdräkt är eg. klädsel för spädbarn, sytt i ett stycke med strumpfötter 3 används på svengelska även om onepiece och onesie

K

karaktär eng. character roll, rollfigur i sådant som skådespel, film och böcker 2 ej att förväxla med karaktär i betydelsen själslig läggning, lynne, sinnelag, prägel m.fl.

kickoff eng. kick-off avspark, inspark, insparksfest, igångsparkande, igångsättning, startskott

kidding eng. [just] kidding skoja, skämta, lura, narra, skämta, retas

kills mord, avrättningar 2 i dataspel Hur många ~ har du? träffar, fällningar, offer

kit utrustning, paket, sats

komfortabel eng. comfortable bekväm, behändig, angenäm, behaglig

koncept idé, tanke

koordinator eng. co-ordinator samordnare, projektledare, samverkare, samkörare

korrupt eng. corrupt ohederlig, skrupelfri, mutad, mutbar, köpt, besticklig, fördärvad, vanställd, fal

krispig eng. crispy frasig, knaprig, mör, spröd 2 På svengelska används ordet på allt från knaperstekt bacon och spröd sallad till frasiga kex och frostnupet gräs.

L

lajk eng. like gilla, tycka om, trivas, ha lust

lajka verb, eng. to like, främst på sociala media gillaklicka

lajn el. lajnen eng. line linje, lina, rev, ledning, streck, grundlinje, gräns 2 om ishockey kedja, första- andra-, tredje- och fjärdekedjan även femma, första-, andra-, tredje- och fjärdefemman, uppställning 3 På svengelska säger man »lajn« och »förstalajnen« och lyckas därmed få svengelska att låta som finländska.

lajna el. lina verb, eng. to line infodra, klä in, bekläda, isolera t.ex. husväggar och tunnlar.

lajv el. live eng. live levande, livslevande 2 direktsänt Vi sänder direkt från Stocholm, Orkestern spelar i direktsändning från Konserthuset 3 på scenen, i egen hög person.

lajva verb. Att delta i ett rollspel där man är både deltagare och publik. Vanligtvis rör det sig om att skapa en påhittad verklighet där allt ska gestaltas så trovärdigt som möjligt. Ibland även kallat LARP eng. live action role-playing game. Ett låneord som inte skriker efter en svensk motsvarighet, men du får mycket gärna försöka.

leasa el. leasing långtidshyra

legacy eftermäle, arv, testamentarisk gåva el. donation, nedärvt, ett ~ hat

leggings strumpbyxor, benkläder, överdragsbyxor

limiterad eng. limited begränsad, kringgärdad, kringskuren, avgränsad, minskad 2 medelmåttig, trångsynt, dum, trög

lobbying påtryckning, påverkan, påtryckarverksamhet, upplysningsverksamhet

lobbyist korridorpolitiker, påverkare, påtryckare

look utseende, stil

lookalike dubbelgångare, avbild, efterbild, kopia, någons andra jag

loser förlorare, den som misslyckas el. drar det kortaste strået

lotion hudkräm

lounge vanl. fint väntrum, slapprum, sällskapsrum, salong, vestibul 2 på flygplats el. tågstation vänthall, cocktailbar, teverum 3 lata sig, slöa, sitta och hänga, fördriva tid i sysslolöshet.

M

management ledning, ledarskap

manager ledare, chef, arrangör

mainsplaina förkarla

mappa verb, eng. to map kartlägga, staka ut, planera, fördela, ruta in

mappie eng. akronym (initialförkortning) för Mature Affluent Pioneering People Mogna Välbärgade Pionjärer

marketing saluföring, säljstöd, säljstyrning, försäljningsarbete, marknadsföring, konsumentpåverkan

mejl el. mail eng. email e-brev

meny eng. menue från fra. menu, urspr. från [en] minut matsedel

mindfulness medveten närvaro 2 uppmärksamhet, sinnesnärvaro 3 Avser på svengelska tekniken att medvetet kunna styra sin uppmärksamhet och sitt medvetande.

mindmap tankekarta

mingla verb, eng. to mingle festprata, vimla, myllra, småprata, umgås

minion underhuggare, hantlangare, lakej, hejduk

mismanagement vanstyre, misskötsel

mix blandning, hopkok

mood manager humörskötare, atmosfärskapare, känslochef, alltiallo: En ~ ansvarar för stämningen och humöret på ett företag, t.ex. genom att ta emot besökare, hjälpa till med det administrativa, avlasta arbetet, sköta festligheter el. arrangera evenemang.

N

narrativ eng. narrative berättande, skildrande, beskrivande

new age nyandlighet 2 Ordet syftar på den astrologiska Vattumannens tidsålder, vilken varar under åren 2000–4000, på engelska The Age of Aquarius.

nice el. najs härligt, trevligt, fint, snyggt, skönt, sympatiskt, sött, snällt

nostalgi eng. nostalgia, fr. grek. nostos »hemkomst« och algos »smärta« vemodstrånad, trånsjuka

O

obesita människor, adj. engobese sjukligt feta människor

obesitet subst. eng. obesity fetma, fettsot

obsolet adj. eng. obsolete föråldrad, otidsenlig, urmodig, daterad, passerad, gammalmodig, gammaldags, gammal, ute

offshore el. offshoring subst. utlandsentrepenad

okej eng. OK, okay uppfattat, gott , gôtt, utmärkt, fint, välan, nåväl

onboard ombord

onboardas introduceras, tas om hand, acklimatiseras, visas tillrätta, läras upp, införlivas, anpassas

onboarding se onboardas På svengelska används ordet onboarding för nyanställda eller kunder som måste tas om hand och läras hur allt fungerar.

onepiece helgjuten, i detta fall om sparkdräkt 2 en sparkdräkt är eg. klädsel för spädbarn, sytt i ett stycke med strumpfötter 3 ett klädesmärke från Norge 4 används på svengelska även om onesie och jumpsuit 5 en mangaserie

onesie sparkdräkt 2 en sparkdräkt är eg. klädsel för spädbarn, sytt i ett stycke med strumpfötter 3 används på svengelska även om onepiece och jumpsuit

online avseende internet uppkopplad

option möjlighet, val, valmöjlighet

ouijaboard eng. ouija board spökbräde

outa verb eng. to out [someone] könsdemaskera, avslöja en persons sexuella läggning

outfit utstyrsel, klädsel, klädval, ekipering, mundering, persedlar 2 grupp, gäng, enhet, band, [arbets]lag, avdelning, styrka

outfita verb, eng. to outfit utrusta, ekipera, mundera, bekläda

outfitsen eng. the outfits munderingarna, utstyrslarna, klädslarna, klädvalen

outlaw laglös, fredlös

outlet el. factory outlet butiksby, fabriksförsäljning

outsider utomstående, främling, utböling, särling, otippad segrare, icke-favorit

outsourcing entrepenad, kontraktstillverkning, legotillverkning, tjänsteköp

outstanding enastående, makalös, ojämförlig, oöverträffad, exempellös, oefterhärmlig, oefterliknelig, lysande, i särklass, allenastående

overheadkostnader fasta kostnader, allmänna omkostnader

P

pacemaker hjärtstimulator

password lösenord

pausa verb, eng. to pause avbryta, frysa, hejda sig, betänka sig, tveka, stanna (vid), dröja (vid), hålla (där), hålla upp

paya verb, eng. to pay betala

peaka verb, eng. to peak toppa formen, nå toppen, nå höjden av lycka, kulminera, maximera

pejs subst. eng. pace hastighet, fart, takt, tempo

pejsa verb, eng. to pace (oneself) hålla el. bestämma farten el. hastigheten, hänga med, kontrollera el. avväga farten, hastigheten, takten eller tempot

penthouse takvåning

phishing avseende datorer el. telefoner nätfiske

picklad eng. pickled inlagd (sill, strömming, saltgurka, rödbetor, syltlök m.m.), konserverad, marinerad, rimmad, insaltad, sprängd (anka lagd i saltlake).

pimpa piffa upp, snygga till, snoffsa till, vässa, göra elegantare

pin kragnål, bröstnål

pickup flakbil 2 skåpbil, liten lastbil

piercing håltagning

pincha verb, eng. to pinch nypa, knipa, klämma, pressa 2 inom ishockey pressa backarna och nypa åt sig pucken.

please var så snäll, var så vänlig, jag ber 2 bödi fornsv. dial. i Göteborg och Stockholm, även i betydelsen var så godbödig adj. en som erbjuder sig el. tillbjuder något (tack Ingemar Scott Henning, Christin Malvegård och Christoffer Baar i Göteborg) 3 Engelskans please saknar en  korrekt motsvarighet i modern svenska och de skandinaviska språken. Under tidigt 1990-tal klagade personalen på American Airlines över att skandinaver aldrig sade »please.« Av någon anledning blev Swedish Tourist Board i NYC kontaktat och tvingades förklara att det inte handlade om oartighet, utan en kulturell skillnad. (Våra förfäder kände uppenbarligen inte något behov av att be snällt om något). Det blev en del skriverier om saken och från flera håll framfördes ett förslag om att vi skulle komma på ett lämpligt ord som motsvarade please. Valet föll på vänligen, trots att det inte är samma sak som please och därför inte fullt ut användbart. 

pläjta verb, eng. to plate lägga upp mat på tallriken

policy linje, riktlinje, strategi, grundprinciper, politik, grundläggande handlingsprogram

power styrka, kraft, förmåga, ork, tåga, dådkraft

progression fortgång, utveckling, framåtskridande, förflyttning framåt, i följd, efter varandra, ökning

promota verb, eng. to promote främja, gynna, upphöja, stödja, marknadsföra, puffa för, befordra, avancera, flytta upp, lansera

provinsiell el. provincial lantlig, landsortsbo, småstadsbo, småstadsaktig, småstadsmässig, bonnläpp

public service samhällstjänst, samhällsnytta, allmännytta, även i det allmännas tjänst

post-it-lapp häftlapp, minneslapp

power nap avseende sömn lur, tupplur, snabblur, kraftlur

prank busstreck, upptåg, barnsligt pojkstreck

pranka verb, eng. to prank [someone] el. to pull a prank skoja med någon, spela någon ett spratt

prime adj. främsta, viktigast, förnämast, huvud-, jag är i min ~ just nu som bäst, i sin krafts dagar, i sina bästa år

primer el. prajmer grundfärg, bottenfärg, grund, bas, grundningsfärg

printa skriva ut

printer skrivare

print on demand beställningstryck, beställtryck, tryck på begäran

publisher förläggare, tidningschef

pullover tröja, olle, kofta, gensare

pusha verb, eng. to push pressa, driva, skjuta på

Q

queerbashing eng. queer-bashing trakasserier mot el. mobbning av homosexuella

quiz, quizet, quizen, flera quiz frågesport, frågelek, frågetävling 2 personlighetstest el. prov i frågeform.

R

race el. rejs lopp, kapplöpning, kappkörning, hastighetstävling, en kamp mot klockan

rajtskytt eng. right-handed shooter högerhänt skytt, högerskytt

random på måfå, slumpvis,  slumpartad, på måfå, på en höft, lösryckt, en förlupen kula

randomisera verb, eng. to randomize höfta, slumpmässigt ordna, fördela el. välja

rankning eng. ranking ställning, rang, rangordning, ranglista

rave el. rejv hänryckning, hänryckelse, nattlig dansfest

reacha verb, eng. to reach nå, sträcka sig efter

reboot el. reboota avseende datorer omstart, starta om, nollställa, även norsk omstart där strömknappen hålls nedtryckt tills allting stängs av.

refill påfyllning

rejting el. rating betygsättning, värdering, uppskattning, undersökning

relaxa verb, eng. to relax ta det lugnt, koppla av, slappna av

releaseparty släppfest, t.ex. en ny bok ges ut och firas med ett boksläpp.

research faktainsamling, faktasökning, efterforskning, undersökning, forskning och utveckling, bakgrundsundersökning

resort semesteranläggning, stugby, semesterby, kurort, tillflyktsort, rekreationsort, badort, nöjesort, tillhåll

respondera verb, eng. to respond svara, besvara, svara på, reagera på

road map handlingsplan, färdplan, strategisk plan

roll-up rullvepa, rullgardin

rookie nykomling, gröngöling

S

sajna verb, eng. to sign skriva på, skriva under, teckna ett avtal, underteckna, signera

sajt eng. site plats, tomt, läge, ställe 2 avseende internet webbplats 3 nätsida, webbsida, hemsida 4 en nätsida el. webbsida är en specifik sida på en webbplats (sajt). »Hemsida« är det mest använda ordet i vardagligt tal men inte synonymt med webbplats (sajt).

sale utförsäljning, rea, realisation

sales manager försäljningschef, säljchef

sampla verb, eng. to sample prova el. pröva, ta prover, ta prov på, göra el. utföra stickprov, göra en stickprovsundersökning, provsmaka, avsmaka, välja i utbudet, välja provbitar

satisfying el. satisfajing tillfredsställande, glädjande, angenäm, till fyllest, hygglig, nöjaktig, tillräcklig, godtagbar

scanna verb, eng. to scan avläsa, avsöka, granska, studera, ögna igenom, skumma, spana ut över, undersöka

scanner avläsare, bildavläsare, avsökare, bildavsökare

scroll el. skrolla, verb, eng. to scroll, avseende innehåll på dataskärm rulla

searcha verb, eng. to search söka, leta, speja, efterforska, efterlysa

second hand begagnad, andra hand, andrahands-

sejfa verb, engto safeguard el. playing it safe säkra, trygga, skydda, ta det säkra för(e) det osäkra.

segway el. sedgeway ståhjuling

selfie självis, egobild

semester eng. fr. lat. seméstris termin 2 betald ledighet, ferie, arbetsvila

semesterresa lustresa, lusttur, en kortare promenad eller färd

serviceminded eng. service-minded tjänstvillig, tjänstaktig, förekommande, beredvillig, kundvårdande, tillmötesgående, pliktmedveten

settla verb, eng. to settle fastställa, ordna el. ordna upp, klara upp, göra upp, avgöra, betala notan, bestämma sig, komma överens

shabby chic låtsasrustik 2 en inredningsstil som utnyttjar gamla möbler, el. nya möbler som är så slitna att de ser antika ut.  

shamea el. shejma verb, eng. to shame skamma, skambelägga, skämma ut, skuldbelägga

shaming el. shejming skamning, skämning, utskämning, skambeläggning, skuldbeläggning

shareware avseende internet spridprogram, spridningsprogram, delningsprogram, utvärderingsprogram 2 programvara med en kostnadsfri licens som under en begränsad period låter användaren prova programvaran, vanligtvis med nedsatt funktionalitet.

shelter skydd, lä, tillflykt, skyddad plats, logi, husrum, fristad, inkvartering, tak över huvudet 2 hundhem, katthem

shoot-out eldstrid, väpnad uppgörelse, avseende fotboll och ishockey m.fl. straffar, straffläggning

shoppa verb, eng. to shop handla, gå i affärer, köpa kläder o.dyl., t.ex. Vi är ute och köper skor.

shorts kortbyxor

shot snaps, spritskott

show föreställning, uppvisning, underhållning, uppträdande, framträdande

sightseeing lusttur, rundtur, beseende av märkvärdigheter, besöka sevärdheter, lokal spatsertur

signifikant eng. significant betydelsefull, betydande, avsevärd, viktig, markant, betecknande, talande, menande

sippa verb, eng. to sip läppja, smutta, lapa, smaka, avsmaka

skateboard rullbräda

skills handlag, skicklighet, färdighet, händighet 2 eng. a game of ~ spel eller lek som kräver skicklighet

skillsen handlaget, skickligheten, färdigheten, händigheten

skylift hävare 2 En hydraulisk lyftanordning med arbetskorg.

skyline stadssilhuett el. stadssiluett, himlarand

slogan slagord, säljfras el. reklamfras, paroll, motto, valspråk, devis, partilösen

smoothie smuttis

snacks tilltugg, munsbitar, något att mumsa på, lätt måltid

sniper el. snajper krypskytt, ibl. även friskytt el. smygskytt

softa slappa, koppla av, ta det lugnt, lata sig

snowboard avseende skidåkning snöbräda

soundtrack avseende musik ljudspår, ljudband

spam elektronisk skräppost, skräpbrev, oönskat e-postmeddelande 2 ett slags konserverat kött se vidare Monty Python.

spicy kryddstark, kryddig, stark

spinning [grupp]motionscykling

spoiler något som avslöjar för mycket av handlingen i en bok, pjäs el. film avslöjare, avslöjning 2 avledning, t.ex. kanalen avleder vatten från floden 3 avseende flygplansvinge lyftkraftsavledare, avseende bilar tryckavledare, pressavledare, d.v.s. att leda den mötande luften uppåt så att bilen trycks nedåt för bättre väggrepp.

spoiler alert avslöjningsvarning, avledningsvarning

sponsor främjare, gynnare, beskyddare, garant, finansiär, initiativtagare, anordnare, presentatör

sponsra verb, eng. to sponsor stödja, främja, gynna, beskydda, finansiera, initiera, anordna, presentera

spot on eng. spot-on på pricken, perfekt, helt rätt

sprinkla verb, eng. to sprinkle strö, strössla

sprinter kortdistanslöpare

spyware avseende internet spionprogram

stalka verb, eng. to stalk [someone] förfölja, maniskt förfölja, smyga sig

stalker förföljare, smygare, smygjägare 2 gångskytt

starstruck eng. star-struck betagen av en kändis, idolfixerad

statement uttalande, påstående, budskap

steppa upp verb, eng. stepping-up öka, intensifiera 2 har inget med steppdans att göra.

streama avseende datorer el. telefoner strömma

sreaming el. streamning avseende datorer strömning

street smart gatusmart, gatukompetent

stroke slag, slaganfall, slaganfall med förlamning, hjärnslag

styla el. stajla verb, eng. to style piffa upp, ge stil åt, sätta snits el. stil på, forma, komponera, skapa, ge rätt stilprägel

sudden death avseende fr. ishockey förlängning, första målet avgör matchen, slagdöd

suicidal självmordsbenägen

support stöd, hjälp

supportera verb, eng. to support stödja, stötta, bära upp, hålla uppe, uppehålla, understödja, hjälpa, främja, gynna, biträda, underbygga, bestyrka, bekräfta, hålla flytande

stylist stilgivare, tillfixare, uppmakare, formgivare, modeskapare, heminredningsarkitekt

T

tajt el. tight snäv, trång, åtsittande, åtsmitande, spänd, stram, styv, kroppsnära, figursydd, oskiljbar, omedgörlig, nära samarbete, 2 tajta vi är ~, vi står varandra nära

takeaway hämtmat, avseende beställning via app apphämtning, mat för avhämtning

talkshow pratprogram, snackteve

team lag, arbetslag, grupp, trupp, gäng, som i läkarlag, forskarlag, tevelag osv.

teambuilding eng. team building lagbyggande, lagstärkande aktivitet, arbetslekar, lagbygge, grupparmering, sammansvetsning, tvångsnöje 2 Lustigt nog är team building inte ett riktigt ord. Detta enligt engelska och amerikanska ordböcker såsom the Cambridge Dictionary, Strunk & White, Dictionary.com m.fl. Av den anledningen rödmarkeras team building i ord- och textsättningsprogram som felstavat eller som ett typografiskt fel. Att företag och webbplatser trots detta skyltar med ordet beror på att så många presumtiva kunder använder det. Även felstavade och felaktiga ord klättrar ju i sökmotorerna och företagen vill inte missa några kunder bara för att dessa inte kan skriva ordentligt. Jämför med särskrivningen av svenska ord, där sökmotorerna nu frågar om man har skrivit fel när man inte särskriver 3 Teambuilding definieras som en process i vilken man uppmuntrar deltagarna att jobba så bra som möjligt i grupp, till exempel genom att delta i spel, lekar och utmaningar. Välkommen med egna förslag.

teamwork grupparbete, lagarbete, samarbete, samspel, lagspel

thriller rysare

timer el. tajmer tidur, tidtagningsur

tolerant eng. fr. lat. tolerare vidsynt, fördragsam, överseende 2 avseende växter skuggtålig, köldtålig

top notch toppklass, förstklassig, toppen, jättebra, utmärkt, busvass, kanon, kanonfin, kanonbra, suverän, asbra

touch, el. toucha, verb, eng. to touch röra vid, vidröra, nudda, nudda vid, beröra, snudda vid, komma åt, stöta till, känna på, treva på, ta i

townhouse eng. town house radhus, villaradhus 2 används ibland felaktigt på svengelska avs. ett (ibl. fristående) enfamiljshus (ibl. även om villa) i en stad.

tracka verb, eng. to track spåra, följa, hålla reda på 2 Ej att förväxla med tracka som i trakassera.

trailer avseende filmer och teveprogram förhandstitt, blänkare, påannonsering

trainee lärling, praktikant, elev, aspirant

trejda verb, eng. to trade göra affärer, idka handel, handla med 2 byta, byteshandel, byta bort mot, ta något i utbyte

trend riktning, inriktning, utvecklingsriktning, strömning, rörelse, flöde 2 stil, mode

T-shirt T-tröja, tisha

tweaka verb, eng. to tweak finjustera, vrida om, nypa, vrida, rycka, dra i

two-step authentication tvåstegsbekräftan ~bekräftelse ~intyg, ~intygande

twist avseende filmer, teveprogram, böcker och recept knorr: Slutet sätter verkligen knorr på det hela.

U

ultimat eng. ultimate ypperst, fulländad, ytterst, absolut bäst, avgörande, slutgiltig 2 ursprunglig, grundläggande 3 höjdpunkt, slutpunkt, höjden av, drivet till sin spets

underdog strykhund, nederlagstippad, den svagare parten, den som är i underläge

underscore understryka, avseende tangentbordstecken understreck

unplugged akustisk, oi d.v.s. inte i

uppstart igångsättning, avstamp, begynnelse, inledningsfas, i startgroparna, i början av 2 På svengelska menas att man drar igång något, t.ex. en företagsverksamhet eller inleder en ny säsong 3 På engelska betyder upstart högfärdsblåsa, uppkomling, nyrik (stropp).

V

van minibuss, familjebuss, skåpbil, täckt transportbil, varubil, flyttbil 2 vagn, godsvagn

vintage god el. fin årgång, årgångs-

voucher värdekupong, värdebevis

W

wake-up-call eng. it was a ~ for me väckarklocka, det var en riktig ~ 

walk-in-closet klädkammare

warlock häxmästare

waterfront hamnområde, sjösida

weeboard banmarkör, i längdskidåkning de röda banmarkörer man inte får skida utanför

weekend veckoslut, veckoskifte, helg

weekendstuga fritidshus

wellness välbefinnande, hälsa, sundhet, friskhet, friskvård, hälsovård, friskvårds- el. hälsovårdsprogram

wellnesscenter friskvårscenter, hälsocenter

whiplashskada pisksnärtsskada

whistleblower visselblåsare, visslare, larmare, avslöjare

widget manick, mackapär, liten grej 2 Inom datateknik avses med widget ett element i ett grafiskt användargränssnitt som visar information eller ger ett specifikt sätt för en användare att interagera med ett programs operativsystem. En nödvändig pryl helt enkelt.

windsurfing brädsegling, vindsurfing

win-win ömsevinst, ömsesidig vinst el. fördel

wobbla verb, eng. to wobble vingla, kränga, vicka, vackla, gunga, svänga, vagga

workshop bikupa, arbetsseminarium

world cup världsmästerskap

Y

 yes ja, jo, jajamen, jajamänsan, jodå, jepp, japp 2 jaha? | verkligen? | och sedan då? 3 På svengelska används ordet vanligen som ett kraftuttryck motsvarande: Ja! med antingen kort eller långt »a« | Tjosan! | Tjohej! | Ha! med kort »a«, som i Ha! Jag visste det! el. Ha! Där satt den.

överhöra verb, eng. to overhear tjuvlyssna, råka höra

Svengelska meningar och uttryck.

 

Det är bara jordnötter [i sammanhanget] Det är bara småpotatis

Det är upp till dig eng. It’s up to you: Beslutet är ditt | Det ligger i dina händer | Det avgör du | Bestäm du | Välj själv.

De skakade händer eng. They shook hands: De tog i hand.

Din gissning är så god som min eng. Your guess is as good as mine: Jag gissar/tror också (inte heller) att det är så

Du är välkommen eng. You are welcome: Varsågod | Ingen orsak | Det var så lite | Tack själv | Tack detsamma.

för nu, för stunden eng. for now: så länge, t.ex. tack, det är bra så länge, för ögonblicket, tillsvidare, för tillfället, just nu.

för en stund eng. for a while: 1 ett tag, en stund, t.ex. Jag vill vara i fred en stund; 2 så länge, tillsvidare, för tillfället, för ögonblicket.

Ha en bra dag eng. Have a nice day: 1 God morgon, -middag, -eftermiddag, -kväll, -afton; 2 Fortsatt god morgon o.s.v.

Jag tänker att eng. I think: 1 tycker, tror, anser, funderar på, menar, föreslår, vill, anar, misstänker, uppfattar; 2 Att ersätta dessa ord med »Jag tänker« är dels överflödigt, dels potentiellt pinsamt (om man talar innan man tänker).

komma upp med eng. come up with: hitta på, skapa, dikta, valsa, fabla, fabricera, fabulera, skrodera.

komma ut [ur garderoben] eng. come out: träda fram, ta av sig masken, demaskera sig, avslöja sig.

mejka sens eng. [to] make sense: 1 [att vara] begriplig, tydlig, vettig, förnuftig; 2 Det förklarar saken, låter vettigt (förnuftigt, klokt).

off the record inofficiellt, utanför protokollet, mellan dig och mig.

stå upp för eng. stand up for: hålla stånd [mot], kliva fram, stå för [sina åsikter el. rättigheter], värna, skydda, stödja, stå fast, härda ut.

So what? Än sen? ibland även Och?

Ta din tid eng. take your time: ta det lugnt, ingen brådska, ta den tid du behöver.

You name it [välj] vad du vill, vad som helst, välja och vraka.

Your'e way out of your league Du är helt ute och cyklar.

över tid eng. over time: i det långa loppet, med tiden, vad det lider, t.ex. Folk lär sig vad det lider.

Sportkommentatorer och journalister jobbar ibland under svår tidspress. Man kan därför inte begära att de ska visa prov på så god svenska att medlemmarna i Svenska Akademien imponerade höjer ögonbrynen och vördnadsfullt applåderar. Denna ursäkt kan emellertid inte användas när de arbetar utan tidspress. Som i det här exemplet från en ishockeymatch:

 

Svenska: Målvakten gör en jätteräddning.

Engelska: The goalie comes up big with a save.

Svengelska: Målvakten kommer upp stort med en räddning.

 

Överflödiga riktningsangivelser.

 

På svenska behöver man inte ange i vilken riktning något öppnas eller stängs, hissas eller halas, faller eller sprängs. Det är självförklarande. På engelska förekommer det att man lägger till »up« eller »down«, men bara om man med eftertryck vill markera öppnande eller stängandet som något särskilt. Det är härifrån svengelskan hämtar sina överflödiga och ibland förbryllande riktningsangivelser. Som i dessa exempel från den samlade kvällspressen:

Svenska: Dörren öppnas.

Svengelska: Dörren öppnas upp.

 

Svenska: Locket stängs.

Svengelska: Locket stängs ner.
 

Svenska: Detta öppnar för nya samtal.

Svengelska: Detta öppnar upp för nya samtal.

Svenska: Vi välkomnade dem.

Svengelska: Vi välkomnade in dem.


Svenska: Fredsförhandlingarna avbryts.

Svengelska: Fredsförhandlingarna stängs ner.

Svenska: Hela byn släcktes.
Svengelska: Hela byn släcktes
ner.

 

Svenska: Seglen hissas.

Svengelska: Seglen hissas upp.
 

Svenska: Flaggan halas.

Svengelska: Flaggan halas ner.

Svenska: Området spärrades av.
Svengelska: Området spärrades
ner.

 

Svenska: Vännerna möttes.

Svengelska: Vännerna möttes upp.

Svenska: Striderna eskalerar.

Svengelska: Striderna eskalerar upp.

 

Svenska: Trump förstorar sina framgångar.

Svengelska: Trump förstorar upp sina framgångar.

 

Svenska: Migrationen måste lösas.

Svengelska: Migrationen måste lösas ut.

Svenska : Bron sprängdes.
Svengelska: Bron sprängdes
upp.

 

Svenska: Vi måste värva fler anfallsspelare.

Svengelska: Vi måste värva in fler anfallsspelare.

 

Svenska: Försäljningen ska täcka förlusterna.
Svengelska: Försäljningen ska täcka
upp förlusterna.

 

Svenska: Riksbanken förminskar styrräntans betydelse.

Svengelska: Riksbanken förminskar ner styrräntans betydelse.

Svenska: Jaga (eller förfölja).
Svengelska: Jaga
ner.

 

Svenska: Bilderna har raderats.

Svengelska: Bilderna har raderats bort.

Svenska: Vi måste kommunicera bättre.

Svengelska: Vi måste kommunicera ut bättre.

Svenska: Lönen kompenserar det.

Svengelska: Lönen kompenserar upp det.

Att böja engelska låneord på svenska.
 

Om du väljer att använda engelska ord på svenska, tänk på att följa de grammatiska reglerna för singular och plural. Här följer några enkla exempel.
 

En flamingo, flera flamingor.

En hippie, flera hippier.

En studio, flera studior.

En video, flera videor.

En zombie, flera zombier.

En combo, flera combor.

En dobermann, flera dobermann. (En så kallad slamkrypare).

Possessiva pronomen och Reflexiva possesiva pronomen.

 

Avslutningsvis kommer här ett en enkel och tydlig översikt av possessiva pronomen och possessiva pronomen i reflexiv form. Det är krångliga ord för att beskriva något som i grund och botten är ganska lätt att förstå och lära sig. Ge därför inte upp – det här fixar du!

Reflexiva possesiva pronomen
Böjningformer av engelska låneord
Överflödiga riktningangivelser
Svengelska uttryck
Possessiva pronomen.jpg
Reflexiv possessiv form.jpg
bottom of page