top of page
Rubrik - Svengelsk-svensk ordlista.jpg

Svenskan lämpar sig utmärkt väl för att skapa nya ord och definitioner, många gånger genom att kombinera ord på nya sätt. I tillägg använder vi låneord – det gör man i alla språk. I engelskt vardagstal används till exempel 700 – 3 000 ord av skandinaviskt ursprung, en språklig gåva från vikingarna. Själva har vi mängder av tyska låneord, en del franska och en snabbt växande mängd engelska. Faktum är vi för närvarande bara använder omkring 30% svenska »urord« eller »arvord.« Vill du veta mer om den saken kan du klicka här.

 

Det sägs att vårt ordförråd är en återspegling av samhället. Under senare år har svenskan alltmer kommit att påverkas av det kulturella och tekniska inflytandet från England och USA. Sverige har också fått nya invånare från andra länder. Bland dessa medborgare känns det ofta naturligare och enklare att använda engelska som grund för sitt svenska språkbruk. Eftersom svenskans reflexiva possessiva pronomen, det vill säga »sin«, »sitt« och »sina«, inte finns i engelskan blir det allt vanligare att höra och läsa sådant som: 1 Drottning Elizabeth värnar om hennes rykte; 2 Calle Halvarsson var nöjd med hans skidor; 3 Laget är stolt över deras insats. På svenska är sådana meningar förbryllande eftersom »ägandeförhållandet« inte framgår. Vems rykte pratar vi om, vems skidor och vilkas insats? På svenska råder inga sådana tveksamheter: 1b Drottning Elizabeth värnar om sitt rykte; 2b Calle Halvarsson var nöjd med sina skidor; 3b Laget är stolt över sin insats.

 

Om du vill lära dig mer om reflexiva possesiva pronomen finner du en lättöverskådlig sammanställning nedanför ordlistan. Där finner du även svengelska meningar och uttryck | överflödiga riktningsangivelser | och korrekta böjningsformer för engelska låneord.  

 

Det finns fyra huvudsakliga orsaker till engelskans och svengelskans segertåg över riket. 1 Många tekniska saker och företeelser kommer från den engelskspråkiga världen och är nya för svenskan. Det är lättare att använda det befintliga ordet än att hitta på en svensk motsvarighet. Dessutom skriver man på högskolor och universitet sina avhandlingar på engelska, vilket förstärker engelska ord inom forskning och vetenskap. 2 I takt med att de yngre generationerna läser allt färre böcker får de ett sämre ordförråd (och finner det i tillägg svårt att läsa och förstå texter som är längre än en sida). När ordförrådet tryter försvenskar man den engelska man hör, även om det redan finns svenska ord för det man vill säga eller beskriva. Ett färskt exempel på detta är »hinta« istället för »antyda.« 3 Många svengelska ord är kortare än sina svenska motsvarigheter och det går därför snabbare att säga och skriva dem. Det finns förstås undantag, som till exempel »gated community« istället för »grindsamhälle.« Vilket för oss till den fjärde orsaken: 4 Många tycker helt enkelt att det låter bättre på engelska och svengelska, en utveckling som reklambyråer, marknadsförare, skribenter och påverkare (influencers) inte är sena att utnyttja – och som många journalister och skribenter saknar kunnande för att motverka.

 

Denna svengelsk–svenska ordlista är inte skapad för att peka finger, mästra eller knäppa någon på näsan. Den är i första hand sammanställd som ett hjälpmedel och endast i andra hand för att stämma till eftertanke. Är du författare eller skribent och vill anpassa din text till en period före år 2000 eller 2010? Vill du uttrycka dig bättre på svenska? Vill du förbättra ditt ordförråd eller är du bara nyfiken på vad alla svengelska ord egentligen betyder? I så fall kan denna ordlista förhoppningsvis vara till hjälp, nytta och nöje.

 

Det bör understrykas att detta är ett pågående projekt. Om du har förslag på svengelska ord och uttryck, gärna med motsvarande ord på svenska (existerande eller skapade av dig) får du mer än gärna höra av dig. 

 

Nåväl, då kör vi.

SVENGELSK–SVENSK ORDLISTA

Ordlistan

access tillgång, tillträde, åtkomst.

adware 1 (internet) reklamprogram; 2 Potentiellt oönskade dataprogram som ofta ingår i paket med andra kostnadsfria programvaror.

airbag luftkudde.

air condition luftkonditionering, ventilation.

alien 1 utomjording; 2 främmande, främling, utländsk.

all in ge järnet, pedalen i botten, löpa linan ut, till vägs ände.

all inclusive allt inkluderat, allt ingår.

allround allsidig, mångsidig, mångkunnig, över hela linjen.

approach infallsvinkel, angreppssätt, synsätt.

approacha eng. [to] approach: 1 ta sig an, närma sig, nalkas, angripa, rycka närmare; 2 Vi tar oss an frågan | Vi angriper problemet o.s.v.

art director reklamformgivare, formgivare.

attacha eng. [to] attach: bifoga, vidfoga, fästa, sätta fast.

audition provspelning, provsjungning, prov [för engagemang].

backdrop bakgrund

backstage bakom scenen, bakom kulisserna.

bannad eng. banned: förbjuden, fördömd, bannlyst, förkastad, portad.

backlash bakslag, motreaktion.

backslash (tangentbordstecken) bakstreck, bakåtstreck, omvänt snedstreck.

backup 1 backning, stöd, förstärkning, ersättare, reserv; 2 säkerhetskopia, reservkopia, dublett.

bag väska, sportväska.

banner 1 (internet) annons, webbannons, nätannons, annonsruta; 2 banér, fana; 3 paroll.

barbeque utegrillning, grillfest.

benchmark riktmärke, fixpunkt, referenspunkt, måttstock, prestandajämförelse.

bespoke 1 skräddarsydd, måttbeställd, beställningstillverkad; 2 På svengelska används ordet inom antik- och möbelbranschen. Vanligtvis vet inte ens engelskpråkiga människor vad det betyder.

big bang (om universums tillblivelse) ursmällen, den stora smällen.

blasfemi hädelse.

blinkers (fordon) körriktningsvisare, blinkljus.

bodybuilder eng. body-builder: kroppsbyggare.

bodyguard livvakt.

boom 1 [kraftig] uppgång, uppsving, högkonjunktur; 2 blomstra, skjuta i höjden, stiga, gå framåt.

boost, boosta: lyfta, hjälpa upp (fram), skjuta fram, knuffa upp, ge ngt en skjuts, höja, öka, framhäva, stärka moralen, slå ett slag för, puffa för, haussa, höjning, ökning, uppsving, puff (knuff) uppåt.

booster 1 förstärkare, förespråkare, främjare, gynnare; 2 (inom teknik) hjälpanordning, hjälpmotor, servomotor, tillsatsmaskin, hjälplok, startraket, radioförstärkare; 3 (om sprutor för att förstärka immunitetsskyddet) tilläggsdos, förstärkningsdos, stärkardos.

brain drain kompetensflykt, hjärnflykt, forskarflykt.

brejk eng. break: 1 avbrott, uppehåll, rast, lucka, mellanrum; 2 Kom igen! | Nu får du ge dig!; 3 bryta, bräcka, slita, skingra, upplösa, hoppa av, övervinna, bryta upp.

browser (datorer) webbläsare, bläddrare.

business class affärsklass.

cancelkultur eng. cancel culture: kränkthetskultur, utfrysningskultur, utraderingskultur.

cancellerad eng. cancelled: inställd, avbeställd, avbokad, upphävd, ogiltigförklarad, annulerad, makulerad, neutraliserad.

carport bilbod, öppet garage.

captcha (internet) inloggningstest, robotfilter, robotkontroll.

case study fallstudie.

chilla eng. chill: 1 Lugna dig! | Sluta! | Ta det lugnt! | Slappna av! | 2 Se även softa.

churn, churn manager, churn rate 1 kundflykt, kundtapp, kundförlust; 2 kärna [smör], piska upp, röra, skvalpa, propellerskum, skumma, fräsa, när magen vänder sig eller är i uppror; 3 på svengelska hänsyftar ordet till andelen kunder som slutar att handla med ett företag eller hoppar av en prenumerationsbaserad tjänst.
coach [privat]lärare, handledare, tränare, lagledare.

coacha lära, lära ut, handleda, träna, lagleda.

cockpit (flygplan) förarkabin.
combo, combos eng. combination förk. combo 1 kombo, kombor, kombination[er], kombinatoriskt, blandning, sammansättning, en förening av; 2 liten jazzorkester.

committa eng. [to] commit: förbinda sig, fatta ståndpunkt, åtaga sig, engagera sig.

commitment engagemang, åtagande, förpliktelse..

community samhälle, gemenskap, brödraskap, folkgrupp, samfund, närområde, central-[välj själv].

concealer täckkräm, täckstift.

connecta eng. [to] connect 1 ansluta, förena, förbinda, anknyta, foga (länka, ställa) samman, koppla (knyta) ihop, sammanbinda, liera sig med; 2 på svengelska används ordet också för att beskriva god personkemi: Vi connectade, d.v.s. Vi fann varandra.

content innehåll.

content creator 1 innehållsmakare, innehållsskapare; 2 En innehållsmakare/skapare kan rita, formge, filma, fotografera, skriva, illustrera, informera, utbilda, inspirera, marknadsföra eller sälja något. Vanligtvis har innehållsmakaren ett särskilt syfte och riktar sig till en utvald målgrupp.

content writer innehållsskribent, innehållsmakare, brödtextskrivare, informationsskribent.

controller resultatanalytiker, styrekonom, kontrollekonom.

cool avspänd, häftig.

copyright upphovsrätt.

cottage chese grynost, keso.

cover 1 (musik) nytolkning; 2 Ordet myntades under 1950-talet då vita musiker spelade sina versioner av svarta musikers inspelningar. 

cred, credit: beröm, uppskattning, erkännande.

cruncha eng. crunch 1 knapra på, knapra i sig, tugga, krasa, trampa på, knarra (t.ex. gå med knarrande steg), knastra (mot snö); 2 penningavtappning (på banker o.dyl.); 3 kris, kritisk punkt, avgörande, krux, konfrontation, urladdning; 4 På svengelska används ordet när man har en ovanligt hög arbetsbelastning, ofta med övertid, inför ett fastställt datum (mässa, presentation, spelsläpp o.s.v.); 5 stressjobba, intensivjobba, jobba övertid, övertidsarbeta, intensivjobba; 6 Exempel på ordet i en svengelsk mening: ”Cruncha inte sönder kompetensen.” (Unionens hemsida).

crunchy 1 knaprig, spröd, knastrande, krasande; 2 På svengelska används ordet om sådant som choklad och müsli innehållande nötter och annat med knaprigt tuggmoststånd – till och med pizza.

crush eng. I have a crush on you: svärmeri, svärma för, vurma för, svag för, småkär, pilsk på.

customer experience kundupplevelse.

customer support kundstöd, kundtjänst, kundupplysning, kundinformation.

customized skräddarsydd, specialtillverkad, anpassad, måttbeställd.

deadline 1 frist, tidsgräns, slutdatum, dödstreck, sista tidpunkt; 2 När löper fristen ut? | Vår frist är | Fristen är.

deal, deala, dealsen, dealarna: 1 affär, uppgörelse, avtal, köpslående, överenskommelse, kohandel, samröre; 2 Då säger vi det! | Saken är klar! | Kör till! | Saken är biff! 3 Det sistnämnda kommer från det militära: Om man bad om permission och saken bifalldes stod det: »Ansökan bif.« (Tack Magnus Andersson, Sandared).

dealer handlare, langare, (på kasino) givare.

dedikerad eng. dedicated: hängiven, engagerad, målmedveten, trofast.

dedikering eng. dedication: (i en bok) tillägnan, ägna (hänge) sig åt ngt.

default grundinställning, förvalt värde, standardvärde; 2 på svengelska används ordet vanligtvis om datorer, dataprogram och teknikprylar.

dejt, dejta eng. date: uppvakta, [en] träff, stämma träff med, sällskapa, ha sällskap med.

design formgivning, utformning.

designer formgivare.

dimmer ljusregulator.

display teckenruta.

doable utförbart, kan göras, fullt möjligt.

doggy bag ta med-mat, matpåse.

dongel eng. dongle: 1 hårdvarulås, låsfjutt; 2 Ett hårdvarulås är ett fysiskt kopieringsskydd (oftast i form av en USB-enhet) för nedladdning av licensskyddade dataprogram. Programmet skickar signaler till hårdvarulåset (låsfjutten, dongeln) som svarar med en kod, vilken programmet [förhoppningsvis] godkänner. 

draftad eng. drafted: (om ishockeyspelare) tinga, tingad, tingning.

drive, drajv: kampanj, framstöt, satsning.

embraca, embrejsa eng. [to] embrace: 1 krama, omfamna, ta i famn, slå armarna om; 2 famntag, omslingrade; 3 (På svengelska används ordet istället för) anamma, anta, ansluta sig till, hylla, ta emot, inefatta, omfatta.

estimerad eng. estimated: beräknad, uppskattad.

event evenemang, tilldragelse, händelse.

evidens, evidensen, eng. evidence: bevis, belägg, tydliga tecken på, spår, märke, vittnesbörd.

explicit uttrycklig, tydlig, klar, bestämd, i detalj.

fade, fejd, fejda eng. fade: 1 vissna, blekna, förblekna, blekas, urblekt, mattas, avta, bli suddig, dunsta; 2 vissnad, utblommad, urblekt. 

fair play rent spel.

fajt, fajtas, eng. fight: slagsmål, råkurr, kamp, strid, slåss, kämpa, gräla, bita ifrån sig, sätta sig till motvärn.

fake news lögnaktiga, falska, uppdiktade eller påhittade nyheter.

fan 1 anhängare, beundrare, fantast; 2 film- eller musikbiten.

fastfood eng. fast food: snabbmat.

featuring med gästartist, gästande attraktion, återkommande gäst.

feedback återkoppling, respons.

feelgood eng. feel-good: 1 (hög) trivselfaktor, mysfaktor; 2 mysig, gosig, skön, trivsam, ombonad; intim, pysig; 3 mysbok, gosebok, (-film, -musik), myslitteratur, trivselböcker, måbraböcker (-film, -musik, -miljö).

fejka eng. [to] fake, fake news: låtsas, bluffa, ljuga, spela, simulera, fingera, dikta ihop, uppdikta, luras, förfalska, fiffla, fuska, försköna.

fiction skönlitteratur, påhittad, uppdiktad, saga (icke att förväxla med de isländska sagorna).

fidget spinner (leksak) fingersnurra, stressnurra.

fitness kondition.

flashig eng. flashy: 1 prålig, skrikig, vräkig, brokig; 2 ytlig, lysande men tom, glimrande men innehållslös; 3 (om språk, musik och mode m.m.) frasrikt: t.ex. Pianisten spelade bra, men inte lika fingerfärdigt (flyhänt) och frasrikt som Benny Andersson.

flight (flygplan) flyg, flygning, flygtur.

fling 1 tillfällig kärleksaffär, flyktigt (otvunget, romantiskt) förhållande, knullkompis; 2 ordets eng. betydelse är att man kan »slänga bort« partnern närhelst man känner för det.

floor walker butiksvärd.

flow, flowet 1 flyt, flytet; 2 flöda, rinna, strömma.

flyer flygblad, reklamblad.

food court mattorg.

food truck matbil.

formula formel, recept.

forward (fotboll, ishockey) anfallare.

frame, frejm, frejma eng. [to] frame: 1 ram, inramning, ramverk, karm, infattning, [glasögon]bågar; 2 inrama, hopfoga, sammanfoga. 

freeware (internet) gratisprogram.

frissigt eng. frizzy: 1 (om hår) krusigt, krulligt, lockigt; 2 på svengelska avses främst »risigt« hår.

functional food nyttomat, mervärdesmat.

fundraiser eng. fund-raiser: 1 pengainsamling, penninginsamling, stödvärvning; 2 stödvärvare, insamlingsledare; 3 välgörenhetsmiddag.

gate (flygplats, busstation) in- och utgång.

gated community grindsamhälle.

gatekeeper grindvakt, portvakt.

gadget (sinnrik) mackapär, manick, mojäng, grej, tillbehör.

gaslightad, gaslighting eng. gaslighted 1 egentl. »gasljusad«; 2 Uttrycket kommer från filmen Gasljus från 1944 med Ingrid Bergman och Charles Boyer i huvudrollerna. Den handlar om att genom psykologisk manipulering få någon att tvivla på sina förståndsgåvor. Föreslå gärna ett bättre svenskt ord.

giveaway presentreklam, reklamgåva.

goodie bag, goodibag: presentpåse.

hajpad, hypad, hajp eng. hype: 1 överskattad, överreklamerad; 2 mediabuller, jippo; 3 blåsa upp, elda på, övertända, överreklamera, manipulera, fixa, lura, blåsa, bedra.

heat 1 lopp, omgång; 2 försökslopp, uttagningslopp, utslagningslopp.

helpdesk kundtjänst, hjälpcentral, användarhjälp, upplysning.

highlight höjdpunkt, huvudattraktion, glansdager, urval [av de bästa partierna], de viktigaste händelserna.

highlighta, hajlajta, eng. [to] highlight: framhäva, understryka, belysa, sätta strålkastarljus på.

hint antydan, anspelning, fingervisning, vink.

hit topplåt, bästa låt, slagdänga.

holdingbolag förvaltningsbolag.

hot 1 het, varm; 2 på svengelska används »het« för »het mat« (hot food), het sås (hot sauce) samt hot and spicy (utan översättning), medan man på svenska använder ordet »stark«, som i stark mat, starka såser och kryddstarkt. Detta för att tydliggöra att det inte handlar om temperaturen (varm, het, stekhet, brännhet, rykande het), utan om smakupplevelsen.

hotpants eng. hot pants: 1 Snäva underbyxor och kortbyxor (med låg midja och korta ben, så att skinkornas nederdel ofta blottas); 2 Detta är ett fungerande låneord som de flesta förstår, men det hade varit roligt att försöka komma på ett svenskt ord för detta spännande plagg.

hovra eng. hover: sväva, kretsa över el. ovanför

human resources, HR: personalavdelning, personalresurser, humankapital.
inflaterad eng. inflated: uppblåst, uppumpad, överdriven, svulstig.

influencer påverkare, inflytare.

input information, indata, besked, återkoppling.

interface (datorer) gränssnitt.

invasiv eng. invasive: inkräktande, inträngande, invaderande, infallande, angripande, kränkande.

irreversibel eng. irreversible: oåterkallerlig.

joina eng. [to] join: gå med, följa med, gå in till, gå in vid, ansluta sig till, förena sig med, slå sig samman med, ta plats i. 

joint venture samföretag, samriskföretag.

joystick styrspak.

kickoff eng. kick-off: avspark, inspark, insparksfest, igångsparkande, igångsättning, startskott.

kidding eng. [just] kidding: skoja, skämta, lura, narra, skämta, retas.

kills 1 mord, avrättningar; 2 (i dataspel) Hur många kills har du? träffar, fällningar, offer.

kit utrustning, paket, sats.

komfortabel eng. comfortable: bekväm.

koncept idé, tanke.

koordinator eng. co-ordinator: samordnare, samverkare, samkörare.

krispig eng. crispy: 1 frasig, knaprig, mör, spröd; 2 På svengelska används ordet på allt från knaperstekt bacon och spröd sallad till frasiga kex och frostnupet gräs.

lajk, lajka, eng. like: 1 gilla, tycka om, trivas, ha lust; 2 (på sociala media) gillaklicka.

lajn, lajnen, eng. line: 1 linje, lina, rev, ledning, streck, grundlinje, gräns; 2 (om ishockey) kedja, första- andra-, tredje- och fjärdekedjan; även femma, första-, andra-, tredje- och fjärdefemman; 2 På svengelska säger man »lajn«, »förstalajnen« o.s.v. – och lyckas därmed få svengelska att låta som finländska.

lajna, lina eng. [to] line: infodra, klä in, bekläda, isolera (t.ex. husväggar och tunnlar).

lajv eng. live: 1 levande, livslevande; 2 direktsänt; Vi sänder direkt från Stocholm | Orkestern spelar i en direktsändning från Konserthuset; 3 på scenen, i egen hög person.

lajva eng. [to] live: Att delta i ett levande rollspel, d.v.s. att delta i en föreställning utan publik. Att »lajva« innebär att man är både deltagare och publik. Vanligtvis rör det sig om att skapa en påhittad verklighet där allt ska gestaltas så trovärdigt som möjligt. Ibland även kallat LARP, eng. live action role-playing [game]. Ett låneord som inte skriker efter en svensk motsvarighet, men du får mycket gärna försöka.

leasa, leasing: långtidshyra.

leggings överdragsbyxor, benläder.

limiterad eng. limited: begränsad.

lobbying påtryckning, påverkan.

look utseende, stil.

lookalike dubbelgångare, kopia.

loser förlorare; den som misslyckas, drar det kortaste strået.

lotion hudkräm.

lounge 1 [fint] väntrum, slapprum, sällskapsrum, salong, vestibul; 2 (flygplats) vänthall, cocktailbar, teverum; 3 lata sig, slöa, sitta och hänga, fördriva tid i sysslolöshet.

management ledning, ledarskap.

manager ledare, chef, direktör.

mainsplaina förkarla, förmanna.

mappa eng. [to] map: kartlägga, staka ut, planera, fördela, ruta in.

mappie eng. akronym (initialförkortning) för Mature Affluent Pioneering People: Mogna Attraktiva Pionjärer.

marketing marknadsföring, reklam.

meny eng. menue från fra. menu, urspr. från [en] minut: matsedel.

mindfulness 1 uppmärksamhet; avser på svengelska tekniken att medvetet kunna styra sin uppmärksamhet och sitt medvetande; 2 sinnesnärvaro, medveten närvaro.

mindmap tankekarta.

mingla eng. [to] mingle: umgås, blanda sig med, delta i, förenas.

mismanagement vanstyre, misskötsel.

narrativ eng. narrative: berättelse, skildring, beskrivning, redogörelse.

new age 1 nyandlighet; 2 Ordet syftar på den astrologiska Vattumannens tidsålder, vilken varar under åren 2000–4000, på engelska The Age of Aquarius.

nice härligt, trevligt, fint, snyggt, skönt, sympatiskt, sött, snällt.

nostalgi eng. nostalgia, ursprl. grek. nostos »hemkomst« och algos »smärta«: vemodstrånad.

offshore, offshoring: utlandsentrepenad.

okej eng. OK, okay: uppfattat, gott (så), utmärkt, fint, välan, nåväl.

onboard ombord.

onboardas, se onboard 1 introduceras, tas om hand, acklimatiseras, visas tillrätta, läras upp, införlivas, anpassas; 2 På svengelska används ordet för nyanställda (ibl. även kunder) som måste tas om hand och lära sig hur allt fungerar.

online (datorer) uppkopplad.

option möjlighet, val, valmöjlighet

outfit utstyrsel, klädsel, klädval, ekipering, mundering, persedlar; 2 grupp, gäng, enhet, band, [arbets]lag, avdelning, styrka.

outfita eng. [to] outfit: utrusta, ekipera, mundera, bekläda.

outlaw laglös.

outlet, factory outlet: butiksby, fabriksförsäljning.

outsider utomstående, särling, otippad, icke-favorit

outsourcing entrepenad, kontraktstillverkning, legotillverkning, tjänsteköp.

outstanding enastående.

overheadkostnader fasta kostnader, allmänna omkostnader.

pacemaker hjärtstimulator.

password lösenord.

pausa eng. [to] pause: 1 hejda sig, betänka sig, tveka, stanna (vid), dröj (vid), håll (där), bryt, avbryt, frys; 2 uppehåll, eftertanke.

paya eng. [to] pay: betala.

peaka eng. [to] peak: toppa (formen), nå toppen, nå höjden (av lycka), kulminera, maximera.

pejs, pejsa, eng. pace: 1 hastighet, fart, takt, tempo; 2 hålla (bestämma) farten (hastigheten), hänga med, kontrollera (avväga) farten (hastigheten, takten, tempot).

penthouse takvåning.

phishing (datorer, telefoner) nätfiske.

picklad eng. pickled: inlagd (sill, strömming, saltgurka, rödbetor, syltlök m.m.); 2 konserverad, marinerad, rimmad, insaltad, sprängd (anka lagd i saltlake).

pimpa piffa upp, snygga till, snoffsa till, vässa, göra elegantare.

pin kragnål, bröstnål.

pickup flakbil.

piercing håltagning.

pincha eng. pinch: 1 nypa, knipa, klämma, pressa; 2 (ishockey) pressa backarna och nypa åt sig pucken.

please En korrekt motsvarighet saknas i svenskan och de skandinaviska språken. Under tidigt 1990-tal klagade personalen på American Airlines över att skandinaver aldrig sade »please.« Av någon anledning blev Swedish Tourist Board i NYC kontaktat och tvingades förklara att det inte handlade om oartighet, utan en kulturell skillnad. (Våra förfäder kände uppenbarligen inte något behov av att be snällt om något). Det blev en del skriverier om saken och från flera håll framfördes ett förslag om att vi skulle komma på ett lämpligt ord som motsvarade please. Valet föll på »vänligen«, trots att det inte är samma sak som please och därför inte fullt ut användbart. Här är det således fritt fram för förslag.

policy riktlinjer, strategi, principer, politik.

promota eng. [to] promote: främja, gynna, upphöja, stödja, marknadsföra, puffa för, befordra, avancera, flytta upp, lansera.

public service: 1 samhällstjänst, samhällsnytta, allmännytta; 2 i det allmännas tjänst.

post-it-lapp häftlapp, minneslapp.

power nap (sömn) lur, tupplur, snabblur, kraftlur.

primer, prajmer: grundfärg.

printa skriva ut.

printer skrivare.

print on demand beställningstryck, beställtryck, tryck på begäran.

publisher förläggare, tidningschef.

pusha eng. [to] push: pressa, driva, skjuta på.

quizz eng. quiz: frågesport, frågelek, förhör, lappskrivning.

race, rejs: lopp, kapplöpning, kappkörning, hastighetstävling, en kamp mot klockan.

rajtskytt eng. right-handed shooter: högerhänt skytt, högerskytt.

random på måfå, slumpvis,  slumpartad, på måfå, på en höft, lösryckt, [en] förlupen [kula].

randomisera eng. randomize: höfta, fördela (välja ut) slumpmässigt,

rankning eng. ranking: ställning, rang, rangordning, ranglista.

rave, rejv: hänryckning, hänryckelse.

reboot, reboota eng. boot: (om datorer) omstart, starta om, norsk omstart.

refill påfyllning.

rejting eng. rating: betygsättning, värdering, uppskattning, undersökning.

releaseparty släppfest, t.ex. en ny bok ges ut och firas med ett boksläpp.

research faktainsamling, faktaletande, efterforskning, undersökning, forskning [och utveckling], bakgrundsundersökning.

resort semesteranläggning, stugby, semesterby, kurort, tillflyktsort, rekreationsort, badort, nöjesort, tillhåll.

respondera eng. respond: svara, besvara, svara på, reagera på.

road map handlings-, färd-, strategisk plan.

roll-up rullvepa, rullgardin.

rookie nykomling, gröngöling. 

sajna eng. [to] sign: skriva på, skriva under, teckna (ett avtal), underteckna, signera.

sajt eng. site: 1 plats, byggplats, tomt, mordplats, läge; 2 (om internet) webbplats; 3 nätsida, webbsida, hemsida; 4 en nätsida el. webbsida är en specifik sida på en webbplats (sajt). »Hemsida« är det mest använda ordet i vardagligt tal men inte synonymt med webbplats (sajt).

sale rea, realisation.

sales manager försäljningschef, säljchef.

scanna eng. [to] scan: 1 avläsa, avsöka, granska, studera, ögna igenom, skumma, spana ut över, undersöka; 2 (om scanner) bildavläsare, bildavsökare.

scroll, skrolla: rulla.

second hand begagnat, andra hand t.ex. andrahandskläder.

sejfa eng. ungef. safeguard: säkra, trygga, skydda, ta det säkra för(e) det osäkra.

segway, sedgeway: ståhjuling.

selfie självis, egobild.

semester lat. seméstris: 1 termin; 2 (betald) ledighet, ferie, arbetsvila.

semesterresa lustresa, lusttur, en kortare promenad eller färd.

serviceminded eng. service-minded: tjänstvillig, tjänstaktig, förekommande, beredvillig, kundvårdande, tillmötesgående, pliktmedveten.

settla eng. [to] settle: fastställa, ordna (upp), klara upp, göra upp, avgöra, betala (notan), bestämma sig, komma överens.

shabby chic 1 låtsasrustik; 2 en inredningsstil som utnyttjar gamla möbler, eller nya möbler som är så slitna att de ser antika ut.  

shamea, shejma eng. [to] shame: skamma, skämma ut, skuldbelägga, skamning.

shareware (internet) 1 spridprogram, utvärderingsprogram; 2 programvara med en kostnadsfri licens som under en begränsad period låter användaren prova programvaran, vanligtvis med nedsatt funktionalitet.

shelter: 1 skydd, lä, tillflykt, skyddad plats, logi, husrum, fristad, inkvartering, tak över huvudet; 2 hundhem, katthem.

shoot-out eldstrid, väpnad uppgörelse, (fotboll) straffar, straffläggning.

shoppa eng. [to] shop: handla, gå i affärer, köpa (kläder o.dyl.) t.ex. Vi är ute och köper skor.

shorts kortbyxor.

shot snaps, spritskott.

show föreställning, uppvisning

sightseeing lusttur, rundtur, beseende av märkvärdigheter, besöka sevärdheter, (lokal) spatsertur.

signifikant eng. significant: betydelsefull, betydande, avsevärd, viktig, markant, betecknande, talande, menande.

skateboard rullbräda.

skylift hävare.

skyline silhuett, stadssilhuett, himlarand, horisont.

slogan slagord, säljfras, paroll.

smoothie smuttis.

snacks tilltugg, munsbit, något att mumsa på, lätt måltid.

softa slappa, koppla av, ta det lugnt, lata sig.

snowboard (skidåkning) snöbräda.

soundtrack (musik) ljudspår, ljudband.

spam 1 elektronisk skräppost, skräpbrev, oönskat e-postmeddelande; 2 ett slags konserverat kött (se vidare Monty Python).

spinning [grupp]motionscykling.

spoiler 1 avslöjare, avslöjning; 2 avledare, t.ex. Kanalen avleder vatten från floden | Intervjun avleder från filmens spänningsmoment | Recensionen förtar glädjen i att se pjäsen | Artikeln tar udden av bokens mordgåta | Recensionen avslöjar mördaren och dennes motiv; (flygplansvinge) lyftkraftsavledare, (bilar) tryckavledare, pressavledare d.v.s. att leda den mötande luften uppåt så att bilen trycks nedåt för bättre väggrepp.

spoiler alert avslöjningsvarning, avledningsvarning.

sponsor främjare, gynnare, beskyddare, garant, finansiär, initiativtagare, anordnare, presentatör.

sponsra eng. [to] sponsor: stödja, främja, gynna, beskydda, finansiera, initiera, anordna, presentera.

sprinter kortdistanslöpare.

spyware (internet) spionprogram.

stalka eng. [to] stalk: smyga sig (på).

stalker smygare, smygjägare, förföljare, gångskytt.

starstruck betagen av en kändis, idolfixerad.

statement uttalande, påstående, budskap.

steppa upp eng. stepping-up: 1 öka, intensifiera; 2 har inget med steppdans att göra.

streama (datorer, telefoner) strömma.

street smart gatusmart, gatukompetent.

stroke slag, slaganfall, slaganfall med förlamning, hjärnslag.

styla, stajla eng. [to] style: piffa upp, ge stil åt, sätta snits (stil) på, forma, komponera, skapa, sätta stil på, ge rätt stilprägel.

sudden death (ishockey) förlängning, första målet avgör [matchen].

suicidal självmordsbenägen.

support stöd, hjälp.

supportera eng. [to] support: stödja, stötta, bära upp, hålla uppe, uppehålla, understödja, hjälpa, främja, gynna, biträda, underbygga, bestyrka, bekräfta, hålla flytande.

stylist stilgivare, tillfixare, uppmakare, formgivare, modeskapare, heminredningsarkitekt, 

tajt eng. tight: 1 snäv, trång, åtsittande, åtsmitande, spänd, stram, styv, omedgörlig; 2 nära (samarbete), vi står varandra nära; 3 det var på håret.

takeaway hämtmat, (beställning via app) apphämtning, mat för avhämtning.

talkshow pratprogram.

team: lag, arbetslag, grupp, trupp, gäng.

teambuilding eng. team building: 1 lagbyggande (lagstärkande) aktivitet, arbetslekar, lagbygge, grupparmering, sammansvetsning, tvångsnöje; 2 Lustigt nog är team building (med eller utan bindestreck) inte ett riktigt ord. Detta enligt engelska och amerikanska ordböcker såsom the Cambridge Dictionary, Strunk & White, Dictionary.com m.fl. Av den anledningen rödmarkeras »team building« i ord- och textsättningsprogram som felstavat eller som ett typografiskt fel. Att företag och webbplatser trots detta skyltar med ordet beror på att så många presumtiva kunder använder det. Även felstavade och felaktiga ord klättrar ju i sökmotorerna och företagen vill inte missa några kunder bara för att dessa inte kan skriva ordentligt. Jämför med särskrivningen av svenska ord, där sökmotorerna nu frågar om man har skrivit fel när man inte särskriver; 3 Teambuilding definieras som en process i vilken man uppmuntrar deltagarna att jobba så bra som möjligt i grupp, till exempel genom att delta i spel, lekar och utmaningar. Välkommen med egna förslag.

thriller rysare.

timer, tajmer: tidur, tidtagningsur.

tolerant lat. tolerare: vidsynt, fördragsam, överseende; (om växter) skuggtålig.

touch, toucha: röra vid, vidröra, nudda, nudda vid, beröra, snudda vid, komma åt, stöta till, känna på, treva på, ta i.

townhouse eng. town house: 1 radhus; villaradhus; 2 används ibland felaktigt på svengelska avs. ett (ibl. fristående) enfamiljshus (ibl. även om villa) i en stad.

tracka eng. track: 1 spåra, följa, hålla reda på; 2 Ej att förväxla med »tracka« som i trakassera.

traileer (biograf, teve) förhandstitt, blänkare, påannonsering.

trainee lärling, praktikant, elev, aspirant.

trejda eng. [to] trade: 1 göra affärer, idka handel, handla (med); 2 byta, byteshandel, byta bort (mot), ta något i utbyte.

trend 1 riktning, inriktning, utvecklingsriktning, strömning, rörelse, flöde; 2 stil, mode.

T-shirt T-tröja.

tweaka eng. [to] tweak: finjustera, vrida om, nypa, vrida, rycka, dra i.

twist (filmer, teveprogram, böcker, recept) knorr.

ultimat, ultimata eng. ultimate: 1 slutlig, sista, yttersta, slutgiltig, avgörande; 2 ursprunglig, grundläggande; 3 höjdpunkt, slutpunkt, höjden av, drivet till sin spets.

underscore (tangentbordstecken) understreck.

unplugged akustisk, oi (d.v.s. inte i).

uppstart 1 igångsättning, avstamp, begynnelse, inledningsfas, i startgroparna, i början av; 2 På svengelska menas att man »drar igång« något, t.ex. en företagsverksamhet eller inleder en ny säsong; 3 På engelska betyder »upstart« högfärdsblåsa, uppkomling, nyrik (stropp).

van 1 minibuss, familjebuss, skåpbil, (täckt) transportbil, varubil, flyttbil; 2 vagn, godsvagn.

walk-in-closet klädkammare.

waterfront hamnområde, sjösida.

weekend helg, veckoslut.

wellness välbefinnande, hälsa, sundhet, friskhet, friskvård, hälsovård, friskvårds-, hälsovårdsprogram.

wellnesscenter friskvårscenter, hälsocenter.

whiplashskada pisksnärtsskada.

whistleblower visselblåsare, visslare, larmare, avslöjare.

widget 1 manick, mackapär, liten grej; 2 Inom datateknik avses med widget ett element i ett grafiskt användargränssnitt som visar information eller ger ett specifikt sätt för en användare att interagera med ett programs operativsystem. En »nödvändig pryl« helt enkelt.

windsurfing brädsegling, vindsurfing.

win-win ömsevinst, ömsesidig vinst eller fördel.

wobbla eng. [to] wobble: vingla, kränga, vicka, vackla, gunga, svänga, vagga.

workshop bikupa, arbetsseminarium.

world cup världsmästerskap. 

voucher värdekupong, värdebevis.

yes 1 ja, jo, jajamen, jajamänsan, jodå, jepp, japp; 2 jaha? | verkligen? | och sedan då?; 3 På svengelska används ordet vanligen som ett kraftuttryck motsvarande: Ja! [med antingen kort eller långt »a«] | Tjosan! | Tjohej! | Ha! [med kort »a«] som i Ha! Jag visste det! | Ha! Där satt den.

vintage (god) årgång, (fin, fint, fina) årgångs- (vin, skörd, bil, kläder o.s.v.)

Svengelska meningar och uttryck.

 

Det är upp till dig eng. It’s up to you: Beslutet är ditt | Det ligger i dina händer | Det avgör du | Bestäm du | Välj själv.

Du är välkommen eng. You are welcome: Ingen orsak | Det var så lite | Tack själv | Tack detsamma.

För nu, för stunden eng. for now: så länge, t.ex. Tack, det är bra så länge, för ögonblicket, tillsvidare, för tillfället, just nu.

För en stund eng. for a while: 1 ett tag, en stund, t.ex. Jag vill vara i fred en stund; 2 så länge, tillsvidare, för tillfället, för ögonblicket.

Ha en bra dag eng. Have a nice day: 1 God morgon, -middag, -eftermiddag, -kväll, -afton; 2 Fortsatt god morgon o.s.v.

Jag tänker att eng. I think: 1 tycker, tror, anser, funderar på, menar, föreslår, vill, anar, misstänker, uppfattar; 2 Att ersätta dessa ord med »Jag tänker« är dels överflödigt, dels potentiellt pinsamt (om man talar innan man tänker).

Komma upp med eng. come up with: hitta på, skapa, dikta, valsa, fabla, fabricera, fabulera, skrodera.

komma ut [ur garderoben] eng. come out: träda fram, ta av sig masken, demaskera sig, avslöja sig.

Mejka sens eng. [to] make sense: 1 [att vara] begriplig, tydlig, vettig, förnuftig; 2 Det förklarar saken, låter vettigt (förnuftigt, klokt).

Off the record inofficiellt, utanför protokollet, mellan dig och mig.

Stå upp för eng. stand up for: hålla stånd [mot], kliva fram, stå för [sina åsikter el. rättigheter], värna, skydda, stödja, stå fast, härda ut.

Över tid eng. over time: I det långa loppet, med tiden, vad det lider, t.ex. De lär sig vad det lider.

Sportkommentatorer och journalister jobbar ibland under svår tidspress. Man kan därför inte begära att de ska visa prov på så god svenska att medlemmarna i Svenska Akademien imponerat höjer ögonbrynen och vördnadsfullt applåderar. Denna ursäkt kan emellertid inte användas när de arbetar utan tidspress. Som i det här exemplet från en ishockeymatch:

 

Svenska: Målvakten gör en jätteräddning.

Engelska: The goalie comes up big with a save.

Svengelska: Målvakten kommer upp stort med en räddning.

 

Överflödiga riktningsangivelser.

 

På svenska behöver man inte ange i vilken riktning något öppnas eller stängs, hissas eller halas, faller eller sprängs. Det är självförklarande. På engelska förekommer det att man lägger till »up« eller »down«, men bara om man med eftertryck vill markera öppnande eller stängandet som något särskilt. Det är härifrån svengelskan hämtar sina överflödiga och ibland förbryllande riktningsangivelser. Som i dessa exempel från den samlade kvällspressen:

Svenska: Dörren öppnas.

Svengelska: Dörren öppnas upp.

 

Svenska: Locket stängs.

Svengelska: Locket stängs ner.
 

Svenska: Detta öppnar för nya samtal.

Svengelska: Detta öppnar upp för nya samtal.

Svenska: Vi välkomnade dem.

Svengelska: Vi välkomnade in dem.


Svenska: Fredsförhandlingarna avbryts.

Svengelska: Fredsförhandlingarna stängs ner.

Svenska: Hela byn släcktes.
Svengelska: Hela byn släcktes
ner.

 

Svenska: Seglen hissas.

Svengelska: Seglen hissas upp.
 

Svenska: Flaggan halas.

Svengelska: Flaggan halas ner.

Svenska: Området spärrades av.
Svengelska: Området spärrades
ner.

 

Svenska: Vännerna möttes.

Svengelska: Vännerna möttes upp.

Svenska: Striderna eskalerar.

Svengelska: Striderna eskalerar upp.

 

Svenska: Trump förstorar sina framgångar.

Svengelska: Trump förstorar upp sina framgångar.

 

Svenska: Migrationen måste lösas.

Svengelska: Migrationen måste lösas ut.

Svenska : Bron sprängdes.
Svengelska: Bron sprängdes
upp.

 

Svenska: Vi måste värva fler anfallsspelare.

Svengelska: Vi måste värva in fler anfallsspelare.

 

Svenska: Försäljningen ska täcka förlusterna.
Svengelska: Försäljningen ska täcka
upp förlusterna.

 

Svenska: Riksbanken förminskar styrräntans betydelse.

Svengelska: Riksbanken förminskar ner styrräntans betydelse.

 

Svenska: Bilderna har raderats.

Svengelska: Bilderna har raderats bort.

Svenska: Vi måste kommunicera bättre.

Svengelska: Vi måste kommunicera ut bättre.

Svenska: Lönen kompenserar det.

Svengelska: Lönen kompenserar upp det.

Att böja engelska låneord på svenska.
 

Om du väljer att använda engelska ord på svenska, tänk på att följa de grammatiska reglerna för singular och plural. Här följer några enkla exempel.
 

En flamingo, flera flamingor.

En hippie, flera hippier.

En studio, flera studior.

En video, flera videor.

En zombie, flera zombier.

En combo, flera combor.

En dobermann, flera dobermann. (En så kallad slamkrypare).

Possessiva pronomen och Reflexiva possesiva pronomen.

 

Avslutningsvis kommer här ett en enkel och tydlig översikt av possessiva pronomen och possessiva pronomen i reflexiv form. Det är krångliga ord för att beskriva något som i grund och botten är ganska lätt att förstå och lära sig. Ge därför inte upp – det här fixar du!

Reflexiva possesiva pronomen
Böjningformer av engelska låneord
Överflödiga riktningangivelser
Svengelska uttryck
Possessiva pronomen.jpg
Reflexiv possessiv form.jpg
bottom of page