top of page
Rubrik - Svengelsk-svensk ordlista.jpg

Svenskan lämpar sig utmärkt väl för att skapa nya ord och definitioner, många gånger genom att kombinera ord på nya sätt. I tillägg använder vi låneord – det gör man i alla språk. I engelskt vardagstal används till exempel 700 – 3 000 ord av skandinaviskt ursprung, en språklig gåva från vikingarna. Själva har vi mängder av latinska, tyska och franska låneord i tillägg till en snabbt växande mängd engelska. Faktum är vi för närvarande bara använder omkring 30% svenska »urord« eller »arvord.« Vill du veta mer om den saken kan du klicka här.

 

Det sägs att vårt ordförråd är en återspegling av samhället. Under senare år har svenskan alltmer kommit att påverkas av det kulturella och tekniska inflytandet från England och USA. Sverige har också fått nya invånare från andra länder. Bland dessa medborgare känns det ofta naturligare och enklare att använda engelska som grund för sitt svenska språkbruk. Eftersom svenskans reflexiva possessiva pronomen, det vill säga »sin«, »sitt« och »sina«, inte finns i engelskan blir det allt vanligare att höra och läsa sådant som: 1 Drottning Elizabeth värnar om hennes rykte; 2 Calle Halvarsson var nöjd med hans skidor; 3 Laget är stolt över deras insats. På svenska är sådana meningar förbryllande eftersom »ägandeförhållandet« inte framgår. Vems rykte pratar vi om, vems skidor och vilkas insats? På svenska råder inga sådana tveksamheter: 1b Drottning Elizabeth värnar om sitt rykte; 2b Calle Halvarsson var nöjd med sina skidor; 3b Laget är stolt över sin insats.

 

Om du vill lära dig mer om reflexiva possesiva pronomen finner du en lättöverskådlig sammanställning nedanför ordlistan. Där finner du även svengelska meningar och uttryck | överflödiga riktningsangivelser | och korrekta böjningsformer för engelska låneord.  

 

Det finns fyra huvudsakliga orsaker till engelskans och svengelskans segertåg över riket. 1 Många tekniska saker och företeelser kommer från den engelskspråkiga världen och är nya för svenskan. Det är lättare att använda det befintliga ordet än att hitta på en svensk motsvarighet. Dessutom skriver man på högskolor och universitet sina avhandlingar på engelska, vilket förstärker engelska ord inom forskning och vetenskap. 2 I takt med att de yngre generationerna läser allt färre böcker får de ett sämre ordförråd (och finner det i tillägg svårt att läsa och förstå texter som är längre än en sida). När ordförrådet tryter försvenskar man den engelska man hör, även om det redan finns svenska ord för det man vill säga eller beskriva. Ett färskt exempel på detta är »hinta« istället för »antyda.« 3 Många svengelska ord är kortare än sina svenska motsvarigheter och det går därför snabbare att säga och skriva dem. Det finns förstås undantag, som till exempel »gated community« istället för »grindsamhälle.« Vilket för oss till den fjärde orsaken: 4 Många tycker helt enkelt att det låter bättre på engelska och svengelska, en utveckling som reklambyråer, marknadsförare, skribenter och påverkare (influencers) inte är sena att utnyttja – och som många journalister och skribenter saknar intresse eller kunnande för att motverka.

 

Denna svengelsk–svenska ordlista är inte skapad för att peka finger, mästra eller knäppa någon på näsan. Den är i första hand sammanställd som ett hjälpmedel och endast i andra hand för att stämma till eftertanke. Är du författare eller skribent? Vill du uttrycka dig bättre? Vill du berika ditt ordförråd eller är du bara nyfiken på vad alla svengelska ord egentligen betyder? I så fall kan denna ordlista förhoppningsvis vara till hjälp, nytta och nöje.

 

Det bör understrykas att detta är ett pågående projekt. Om du har förslag på svengelska ord och uttryck, gärna med motsvarande ord på svenska (existerande eller skapade av dig) får du mer än gärna höra av dig. 

 

Nåväl, då kör vi.

SVENGELSK–SVENSK ORDLISTA

Ordlistan

A

access tillgång, tillträde, åtkomst

adult vuxen, fullvuxen, könsmogen

adulta adj. eng. adult vuxna, fullvuxna, könsmogna

adware på nätet el. internet reklamprogram; potentiellt oönskade dataprogram som ofta ingår i paket med andra kostnadsfria programvaror.

airbag krockkudde

air condition luftkonditionering, ventilation

alien utomjording 2 främmande, främling, utländsk

all in eg. ett uttryck i pokerspel ge järnet, pedalen i botten, löpa linan ut, till vägs ände

all inclusive allt inkluderat, allt ingår

allround allsidig, mångsidig, mångkunnig, över hela linjen

antecipera verb, eng. anticipate föregripa, gå händelserna i förväg
anti-age-cream (anti)rynksalva, (anti)rynkkräm

apparans eng. appearance utseende, yttre sken

application service provider programuthyrare

approach infallsvinkel, angreppssätt, synsätt

approacha verb eng. approach ta sig an, närma sig, nalkas, angripa, rycka närmare, vi tar oss an frågan, vi angriper problemet, o.s.v.

art director reklamformgivare, formgivare

artefakt konstföremål, konstprodukt, konstgjort föremål, gammalt bruksföremål: bruksföremål eller konstprodukt skapad av människan, ibl. i äldre tid eller forntid

atlet idrottare

attacha verb engattach bifoga, vidhäfta, fästa, sätta fast

audition provspelning, provsjungning, prov för engagemang

autentisera verb eng. authenticate intyga, styrka, bestyrka

autentisering el. autentiserning subst. eng. authentication intygande, styrkande, bestyrkande

autoreply frånvarosvar

B

bachelor ungkarl 2 person med lägre universitetsexamen i England och USA.

backdrop bakgrund, kuliss, fondvägg

backstage bakom scenen, bakom kulisserna

bannad eng. banned förbjuden, fördömd, bannlyst, förkastad, portad

backlash bakslag, motreaktion

backslash om tangentbordstecken bakstreck, bakåtstreck, omvänt snedstreck

backup allm. backning, stöd, förstärkning, ersättare, reserv 2 avseende datorer säkerhetskopia, reservkopia, dublett

bag låneord från fornnordiskans baggi med urspr. betydelse: säck, påse 1 väska, sportväska

bag-in-box lådvin

bakeoff subst eng. bake-off, om bröd butiksbakat, butiksgräddat, delbakat 2 på engelska avser ordet en baktävling

banner allm. banér, fana, paroll 2 på nätet el. internet annons, nätannons webbannons, annonsruta

barbeque utegrillning, grillfest

benchmark riktmärke, fixpunkt, referenspunkt, måttstock, prestandajämförelse

bespoke skräddarsydd, måttbeställd, beställningstillverkad; på svengelska används ordet inom antik- och möbelbranschen. Vanligtvis vet inte ens engelskpråkiga människor vad det betyder

betta verb, eng. bet slå vad, hålla vad
betting vadhållning

big bang om universums tillblivelse ursmällen, den stora smällen

blasfemi hädelse

blend låneord från fornnordiskans blanda 2 blanda, blandning 

blinkers på fordon körriktningsvisare, blinkljus, blinkare 2 låneord (blink) från fornnordiskans blikra, urspr. betydelse: blinka

boarding card bordningskort, ombordstigningskort, embarkeringskort

bodybuilder eng. body-builder kroppsbyggare, muskelknutte

bodyguard livvakt

bookmaker vanl. vid hästkapplöpningar vadförmedlare

boom (kraftig) uppgång, uppsving, högkonjunktur, ibl. även som verb blomstra, skjuta i höjden, stiga, gå framåt

boost subst. stegring, tillväxt, förhöjning, intensifiering, uppgång, stigning, uppsving

boosta verb, eng. boost lyfta, hjälpa upp el. fram, skjuta fram, knuffa upp, ge ngt. en skjuts, höja, öka, framhäva, stärka [moralen], slå ett slag för, puffa för, haussa, puffa el. knuffa uppåt.

booster allm. förstärkare, förespråkare, främjare, gynnare, inom teknik hjälpanordning, hjälpmotor, servomotor, tillsatsmaskin, hjälplok, startraket, radioförstärkare, om sprutor för att förstärka immunitetsskyddet tilläggsdos, förstärkningsdos, stärkardos.

boyfriend pojkvän

brain drain kompetensflykt, hjärnflykt, forskarflykt

brainstorming idékläckning

brejk eng. break avbrott, uppehåll, rast, lucka, mellanrum, verb bryta, bräcka, slita, skingra, upplösa, hoppa av, övervinna, bryta upp; Ge mig en ~ Kom igen! Nu får du ge dig!

brejka verb, eng. to break göra ett uppehåll, ta en paus, även göra sönder, förstöra

browser om datorer webbläsare, bläddrare

bugg subst. eng. bug; vanl. om datorer och datasystem 1 fel 2 lus el. groda i systemet

bulldozer bandlastare, bandschaktare

business class affärsklass

C

cache om datorer buffert, buffertminne, mellanminne, mellanlager

call center ringcentral, teletjänstcentral

cancla verb eng. cancel avbryt, avbryta

cancelkultur eng. cancel culture kränkthetskultur, utfrysningskultur, utraderingskultur

cancellerad eng. cancelled inställd, avbeställd, avbokad, upphävd, ogiltigförklarad, annulerad, makulerad, neutraliserad

carport bilbod, öppet garage

captcha om internet inloggningstest, robotfilter, robotkontroll

case fall; ett nytt ~ för polisen

case manager vårdsamordnare, vård- och stödsamordnare

case study fallstudie

cash card kontantkort

catcalla verb, engto catcall busvissla, raggarvissla

catering leveransmat, färdigmat

cc:a verb eng. eg. carbon copy skicka kopia [till]

champion mästare

chaps byxholkar 2 ~ är en kraftig benklädsel som består av byxben och ett bälte. De spänns fast över byxorna med det integrerade bältet, men till skillnad från byxor har de inget säte och är inte sammanfogade i grenen.

charm tjusning, behag, tjuskraft

chatta verb eng. to chat, om digital kommunikation mellan personer småprata, snacka, prata, tala

cheerleader hejaklacksledare, klackanförare

chief information officer (CIO) it-direktör, strategisk it-chef

chilla verb, eng. to chill vila, slappa, slappna av, ta det lugnt, stilla sig

churn kundbortfall, kundflykt, kundtapp, kundförlust 2 egentligen kärna [smör], piska upp, röra, skvalpa, propellerskum, skumma, fräsa, när magen vänder sig eller är i uppror. 3 På svengelska syftar ordet på andelen kunder som slutar att handla med ett företag eller hoppar av en prenumerationsbaserad tjänst

cleantech miljöteknik

cleara verb eng. to clear avräkna el. kvitta med fordringar och motfordringar.

clajmba verb eng. climb klättra, stiga (med flygplan el. luftballong)
coach [privat]lärare, handledare, tränare, lagledare, instruktör

coacha verb, eng. to coach lära, lära ut, handleda, träna, lagleda

cockpit förarkabin
combo eng. combination förk. combo urval, blandning, sammansättning, förening 2 liten jazzorkester

comeback [lyckad] återkomst, revansch; spelarens lyckade ~ i laget 2 återinträde

committa verb eng. to commit förbinda sig, fatta ståndpunkt, åtaga sig, engagera sig

commitment engagemang, åtagande, förpliktelse

community samhälle, gemenskap, brödraskap, folkgrupp, samfund, närområde, central-[välj själv]

compact living kompaktboende

compliance efterlevnad särskilt gällande lagar, regler eller påbud lydnad

compliance management regelstyrning, regelefterlevnad

compliance manager regelstyrare

concealer täckkräm, täckstift

confused förvirrad, förbryllad, konfunderad, konfys

connecta verb. eng. to connect ansluta, förena, förbinda, anknyta, foga el. länka el. ställa samman, koppla el. knyta ihop, sammanbinda, liera sig med. På svengelska används ordet också för att beskriva god personkemi: Vi connectade, d.v.s. Vi fann varandra.

consulting rådgivning även rådfrågning

content innehåll

content creator innehållsmakare, innehållsskapare 2 en ~ kan rita, formge, filma, fotografera, skriva, illustrera, informera, utbilda, inspirera, marknadsföra eller sälja något. Vanligtvis har innehållsmakaren ett särskilt syfte och riktar sig till en utvald målgrupp.

content developer innehållsutvecklare

content provider innehållsleverantör

content strategy innehållsstrategi, -taktik, -metodik

content writer innehållsskribent, innehållsmakare, brödtextskrivare, informationsskribent

controller resultatanalytiker, styrekonom, kontrollekonom

cookie om datorer kaka 2 en ~ är en mycket liten textfil som webbläsaren skapar när du besöker en webbplats

cool avspänd, häftig

cooling break vätskepaus, nedkylningspaus

copyright upphovsrätt

copywriter

corn flakes flingor, majsflingor

cost benefit nyttokostnad

cottage chese grynost, keso

cover om musik nytolkning 2 ordet myntades under 1950-talet då vita musiker spelade sina versioner av svarta musikers inspelningar. 

crawl, crawla om simning kravelsim, kravelsimma 2 låneord från fornnordiskans krafla med urspr. betydelse: kravla, kräla

crazy stollig, befängd, knäpp, farsartad

cred eng. credability trovärdighet 2 beröm, uppskattning, erkännande

crib lya

cringe verb krypa ihop av rädsla, huka sig 2 krypa, svansa, servilt bugande, kryperi 3 på svengelska används ~ som ett verb av adjektivet cringe-making generande, besvärande

crowdfunding gruppfinansiering, gräsrotsfinansiering, massfinansiering

crunch på banker o.dyl. penning- eller pengaavtappning 2 kris, kritisk punkt, avgörande, krux, konfrontation, urladdning

cruncha verb, eng. to crunch, knapra på, knapra i sig, tugga, krasa, trampa på, knarra, gå med knarrande steg, knastra (mot snö). 2 På svengelska används ~ när man har en ovanligt hög arbetsbelastning, ofta med övertid, inför ett fastställt datum (mässa, presentation, spelsläpp el. likn. stressjobba, intensivjobba, jobba övertid, övertidsarbeta, intensivjobba 3 exempel på ordet i en svengelsk mening: Cruncha inte sönder kompetensen. (Från Unionens hemsida).

crunchy el. crunchig adj. knaprig, spröd, knastrande, krasande 2 På svengelska används ordet om sådant som choklad och müsli innehållande nötter och annat med knaprigt tuggmoststånd – till och med pizza.

crush eng. I have a ~ on you svärmeri, svärma för, vurma för, svag för, småkär, pilsk på

curator programansvarig på t.ex. museum och teater

customer care agent kundtjänstmedarbetare; huvudsakligen sysselsatt med att hantera inkommande telefonsamtal, e-post och chat

customer experience kundupplevelse

customer relations management kundvård

customer service agent kundtjänstmedarbetare; se customer care agent

customer service manager kundtjänstchef

customer support kundstöd, kundtjänst, kundupplysning, kundinformation

customized skräddarsydd, specialtillverkad, anpassad, måttbeställd

CV lat. curriculum vitae meritförteckning, levnadsteckning, personfakta

D

date se dejt

daytrader subst. eng. day-trader dagshandlare; en ~ köper eller säljer tillgångar en eller flera gånger under samma dag

deadline manusstopp, sistadatum, frist, tidsfrist, tidsgräns, slutdatum

deal erbjudan, erbjudande, veckans ~, affärsförslag

deal eng. It's a deal Topp! | Överenskommet! | Då säger vi så! | Kör till! | Här har du näven! | Saken är biff! 2 Det sistnämnda kommer från det militära: Om man bad om permission och saken bifalldes stod det: »Ansökan bif.« (Tack Magnus Andersson, Sandared).

deal affär, affärsförslag, uppgörelse, avtal, köpslående, överenskommelse, kohandel, samröre

deala verb, eng. to deal köpslå, förhandla, underhandla, schackra, kohandla, ackordera, dagtinga, ibl. även pungslå

dealer eg. givare på kasino, vanl. handlare, langare, pundare

deals erbjudanden, Missa inte våra fina ~ 2 dealarna el. dealsen affärs- el. köpförslagen, köptillfällena, erbjudandena

debriefing krisbearbetning 2 på engelska anv. ~ för avrapportering, rapport; utfrågning

debugga verb eng. to debug, om datorer och datasystem avlusa, felsöka

deciderad eng. decided avgjord, bestämd

dedikerad eng. dedicated hängiven, engagerad, målmedveten, trofast

dedikering eng. dedication (t.ex. i en bok) tillägnan 2 ägna el. hänge sig åt ngt.

default grundinställning, förvalt värde, standardvärde 2 på svengelska används ordet vanligtvis om datorer, dataprogram och teknikprylar

defibrillator hjärtstartare

defroster avfrostare

dejt el. date träff, kärleksmöte

dejta verb eng. to date uppvakta, sällskapa, även ha sällskap med, stämma träff med

deleta verb eng. to delete radera, ta bort
desidera verb, eng. decide avgöra, bestämma, besluta sig för

design formgivning, utformning

designer formgivare

detektera eng. detect upptäcka, uppdaga, påvisa, spåra [upp], komma på

determinera verb, eng. to determine bestämma, avgöra, avgränsa

dimmer ljusregulator

directory katalog, mapp

disabla verb eng. disable stänga av, avaktivera, koppla ur 2 göra oduglig

disclaimer ansvarsfriskrivning

display teckenruta, bildruta, bildskärm

doable utförbart, kan göras, fullt möjligt

doer handlingsmänniska, handlingskraftig, verkställare

doggy bag ta med-mat, matpåse

dongel eng. dongle, om datorer hårdvarulås, låsfjutt 2 Ett hårdvarulås är ett fysiskt kopieringsskydd (oftast i form av en USB-enhet) för nedladdning av licensskyddade dataprogram. Programmet skickar signaler till hårdvarulåset (låsfjutten, dongeln) som svarar med en kod, vilken programmet [förhoppningsvis] godkänner. 

download om nedladdning av dataprogram och -filer hemladdning, nedladdning, ladda hem, ladda ned

drafta verb, eng. to draft, främst om ishockeyspelare tinga, teckna; draften el. draftningen tingningen, teckningen

drag and drop om datorer dra(g) och släpp

dressingroom subst. eng. dressing-room provbås, provhytt 2 omklädningsrum, påklädningsrum, toalettrum 3 på teatern klädloge

drive el. drajv kampanj, framstöt, satsning

dumpa fornnordiskt låneord dumpa med urspr. betydelse: slå hårt, falla hårt 1 stjälpa av, tippa, sänka 2 sälja till underpris, sälja billigare, underbjuda, sänka kraftigt, slumpa bort 3 göra slut med, göra sig av med, lämna, rata, kasta, spola, överge, hiva iväg

E

editera verb eng. edit redigera, korrigera, ändra

editor skrivprogram, redigeringsprogram, textredigerare 2 redaktör

e-learning e-utbildning, e-kurs, distanskurs, webbaserad utbildning

embraca el. embrejsa verb, eng. to embrace krama, omfamna, ta i famn, slå armarna om 2 På svengelska används ordet även som ersättning för anamma, anta, ansluta sig till, hylla, ta emot, inefatta, omfatta

emoticon humörfigur, humörsymbol

emulera verb eng. emulate efterlikna, härma

enabla verb eng. enable möjliggöra 2 om dataprogram sätta på, slå på, aktivera

episod eng. episode, gällande teveserier avsnitt

estimera verb, eng. to estimate beräkna, uppskatta

event evenemang, tilldragelse, händelse

evidens eng. evidence bevis, bevisning, belägg, vittnesbörd, tecken; evidensen bevisen, bevisningen, beläggen, vittnesbörden

exekutiv eng. executive verkställande, ~ chef, ~ direktör

exit utgång, utträde

explicit uttrycklig, tydlig, klar, skarp, markerad, bestämd, utpräglad

F

facerape om det sociala mediat Facebook kontokapning, Facebooksbedrägeri

fade el. fejd, verb, eng. fade vissna, blekna, förblekna, blekas, mattas, avta, bli suddig, dunsta

fair play rent spel

fajt eng. fight slagsmål, råkurr, kamp, strid fajtas slåss, kämpa, gräla, bita ifrån sig, sätta sig till motvärn

fake news falska, lögnaktiga, uppdiktade el. påhittade nyheter

fan anhängare, beundrare, fantast även film- eller musikbiten

fastfood eng. fast food snabbmat

FAQ (frequently asked questions) vanliga frågor, frågor och svar

featuring med gästartist, med NN lat. nomen nescio: jag vet inte namnet, gästande attraktion, återkommande gäst

feedback återkoppling, gensvar

feelgood eng. feel-good hög trivselfaktor, mysfaktor 2 mysig, gosig, skön, trivsam, ombonad; intim, pysig 3 mysbok, gosebok, (-film, -musik), myslitteratur, trivselböcker, måbraböcker , -film, -musik, -miljö

feeling känsla, inlevelse

fejka verb, eng.  to fake låtsas, bluffa, ljuga, spela, simulera, fingera, dikta ihop, uppdikta, luras, förfalska, fiffla, fuska, försköna

fiction skönlitteratur, påhittad, uppdiktad, saga icke att förväxla med de isländska sagorna.

fidget spinner om leksak fingersnurra, stressnurra

fighting spirit kämpaglöd, kampanda, framåtanda

fit [i] god kondition el. [i] god form, duglig, redo, rustad

fitness kondition 2 lämplighet, duglighet

flashig adj. eng. flashy prålig, skrikig, vräkig, brokig 2 ytlig, lysande men tom, glimrande men innehållslös 3 om språk, musik och mode m.m. frasrikt t.ex. Pianisten spelade bra, men inte lika fingerfärdigt (el. flyhänt) och frasrikt som Benny Andersson.

flattera verb, eng. to flatter smickra, försköna

flight avseende flygplan flyg, flygning, flygtur

fling fornnordiskt låneord flinga med urspr. betydelse: flinga, snöflinga 1 tillfällig kärleksaffär, flyktigt el. otvunget romantiskt förhållande, knullkompis 2 ordets eng. betydelse är att man kan »slänga bort« partnern närhelst man känner för det – eller kanske ett förhållande som smälter lika snabbt som en snöflinga.

floor walker butiksvärd

flow flyt, flöde 2 flöda, rinna, strömma

flowet flytet, flödet

flyer ströskrift, flygblad, reklamblad

folklore folkminne 2 folkminnesforskning, folkminnesområde 3 immateriell teknologi

food court mattorg

food processor matberedare

food truck matbil

formula formel, recept

forward inom t.ex. fotboll el. ishockey anfallare

forwarda verb, eng. forward vidarebefordra, skicka vidare

frame el. frejm ram, inramning, ramverk, karm, infattning

frames ramar, ramteknik 2 bågar på glasögon

frejma verb, eng. to frame inrama, hopfoga, sammanfoga 2 sätta dit någon i betydelsen att göra ngn till syndabock

freeware avseende internet gratisprogram

frissigt eng. frizzy, om hår risigt, spretigt, burrigt, krusigt, krulligt

functional food nyttomat, mervärdesmat

fundraiser eng. fund-raiser stödinslamling, stödvärvning, pengainsamling, kapitalinsamling 2 stödvärvare, insamlingsledare 3 välgörenhetsmiddag

G

gag skämt, lustighet; fornnordiskt låneord i engelskan gag-hals med urspr. betydelse: gapskratt, skratta eller skrika med huvudet lutat bakåt; jmfr. gaphals

gambler risktagare, spelare

game changer spårväxlare, spelväxlare; The Beatles musik blev en ~ för ungdomskulturenett nytt element eller en ny faktor som förändrar en befintlig situation eller verksamhet på ett betydande sätt.

game plan strategi el. plan främst inom sport, politik och affärer; spelstrategi, spelplan, affärsstrategi, affärsplan o.s.v.

garden center handelsträdgård

gate avseende flygplats el. busstation in- och utgång

gated community grindsamhälle

gatekeeper grindvakt, portvakt

gadget vanl. sinnrik mackapär, manick, mojäng, grej, tillbehör

gaslightad el. gaslighting eng. gaslighted, egentl. »gasljusad« 2 Uttrycket kommer från filmen Gasljus från 1944 med Ingrid Bergman och Charles Boyer i huvudrollerna. Den handlar om att genom psykologisk manipulering få någon att tvivla på sina förståndsgåvor. Föreslå gärna ett bättre svenskt ord

geofence geostaket, geofält, geogräns 2 ~ är all teknik som använder ett digitalt staket i den fysiska miljön för att hindra ett fordon eller en människa med vissa egenskaper från tillträde till viss plats under en viss tid

gear fornnordiskt låneord gorva med ursprunglig betydelse: utrustning, stridsutrustning, utstyrsel 1 utrustning, utstyrsel, tillbehör, förnödenheter, materiel, mundering, redskap, grejor

giveaway presentreklam, reklamgåva

goodie bag el. goodibag presentpåse

H

hack knep

hajp el. hype eng. hype 1 mediabuller, jippo 

hajpa verb, eng. to hype 2 blåsa upp, elda på, övertända, överreklamera, manipulera, fixa, lura, blåsa, bedra

hajpad el. hypad eng. hyped 3 överskattad, överreklamerad

handler vanl. hundskötare, hundtränare, hund- el. kattuppvisare, djurskötare

handout subst. gratisprov, allmosa, nådegåva 2 pressmedelande, stödpapper, kommuniké

hands-free adj. högtalartelefon, hörselsnäcka, öronsnäcka

hasardera verb, eng. hazard sätta på spel, äventyra, våga

hashtag fyrkant, tagg, brädgård, fyrkantstagg

header subst. artikelhuvud, brevhuvud, rubrik 2 rad el. fält i brevhuvudet

headhunta verb, eng. to head-hunt [chefs]rekrytera

headset mikrofonlur

hearing utfrågning, förhör

heap hög

heat lopp, omgång även försökslopp, uttagningslopp, utslagningslopp

helpdesk hjälpavdelning, hjälpdisk 2 kundtjänst, hjälpcentral, användarhjälp, upplysning

hereditär eng. hereditary ärftlig

hesitera verb, eng. hesitate tveka

highlight höjdpunkt, huvudattraktion, glansdager, urval av de bästa partierna el. viktigaste händelserna

highlighta el. hajlajta verb, eng. highlight framhäva, understryka, belysa, sätta strålkastarljus på

hint antydan, anspelning, fingervisning, vink

hit topplåt, bästa låt, slagdänga, örhänge

holdingbolag förvaltningsbolag

hot het, varm, glödande, skarp 2 om mat stark el. kryddstark på svengelska används »het« för »het mat« (hot food), het sås (hot sauce) samt hot and spicy (utan översättning), medan man på svenska använder ordet »stark«, som i stark mat, starka såser och kryddstarkt. Detta för att tydliggöra att det inte handlar om temperaturen (varm, glödande, het, stekhet, brännhet, rykande het), utan om smakupplevelsen.

hotpants eng. hot pants snäva underbyxor el. kortbyxor med låg midja och korta ben så att skinkornas nederdel ofta blottas. 2 Detta är ett fungerande låneord som de flesta förstår, men det hade varit roligt att försöka komma på ett svenskt ord för detta spännande plagg.

hotspot subst. eng. hot spot inneställe, innekrog 2 oroshärd, orosområde, konfliktområde

hoverboard balansskoter, eldriven balansbräda

hovra verb, eng. hover sväva, kretsa över el. ovanför
HR (human resources
) personalavdelning, personalresurser, humankapital

hub nav, medelpunkt

humid fuktig

hustla verb eng. [to] hustle knuffas, trängas, armbåga sig fram, driva, köra, fösa 2 påskynda, sätta fart på, pressa, skynda sig, gno, sno sig, gå på, jäkta 3 lura, blåsa [på pengar], sno [något], fixa pengar eller saker 4 fixa [ett ligg], gå på gatan, hora

hypokrit hycklare, skenhelig person

hårdhatt ibl. särskrivet hård hatt subst. eng. hard hat skyddshjälm

I

indikator eng. indicator 1 tecken farten är en ~ på att hon är i god form 2 visare, nål, mätare, 3 skylt, signaltavla, nummertavla

indiskretion eng. indiscretion taktlöshet, omdömeslöshet, sladderaktighet

inkomplett eng. incomplete ofullständig, ofullbordad
inflaterad
eng. inflated uppblåst, uppumpad, överdriven, svulstig

influencer tongivare, påverkare, samhällspåverkare

input subst. indata, inmatning 2 besked, återkoppling, åsikt 3 inenhet

insta- eng. instantly direkt, genast, på en gång, ögonblickligen; hon instadäckade efter fyra öl

interface subst. gränssnitt

interrupt subst. avbrott

invasiv eng. invasive inkräktande, inträngande, invaderande, infallande, angripande, kränkande

invite subst. inbjudan

irreversibel eng. irreversible oåterkallerlig

J

jinxa verb, eng. jinx förhäxa, förtrolla, dra olycka över, störta i fördärvet
joina verb, eng. to join ansluta, gå med, följa med, gå in till, gå in vid, förena (sig med), slå samman, slå sig samman med, ta plats i

joint venture samföretag, samriskföretag

joystick styrspak

jumpsuit sparkdräkt 2 en sparkdräkt är eg. klädsel för spädbarn, sytt i ett stycke med strumpfötter 3 används på svengelska även om onepiece och onesie

just-in-timeleverans i rättan tidleverans

K

kalmera verb, eng. calm lugna

karaktär eng. character roll, rollfigur i sådant som skådespel, film och böcker 2 ej att förväxla med karaktär i betydelsen själslig läggning, lynne, sinnelag, prägel m.fl.

keynote inledning, inledningsanförande, inledningstal, huvudtalare

kick-bike sparkcykel

kickoff eng. kick-off avspark, inspark, insparksfest, igångsparkande, igångsättning, startskott

kidding eng. [just] kidding skoja, skämta, lura, narra, skämta, retas

kidnappa eng. kidnap människorov, barnarov; fornnordiskt låneord kidnab med urspr. betydelse: nappa åt sig, rycka till sig, sno med sig ett barn och röva bort det; jämför med nappatag

kills mord, avrättningar 2 i dataspel Hur många ~ har du? träffar, fällningar, offer

kit utrustning, paket, sats

kluster subst. eng. cluster (tilldelad) enhet, block, grupp, samling

know-how kunnande, sakkunskaper, expertkunskaper

komfortabel eng. comfortable bekväm, behändig, angenäm, behaglig

koncept idé, tanke

koordinator eng. co-ordinator samordnare, projektledare, samverkare, samkörare

korrupt eng. corrupt ohederlig, skrupelfri, mutad, mutbar, köpt, besticklig, fördärvad, vanställd, fal

krispig eng. crispy frasig, knaprig, mör, spröd 2 På svengelska används ordet på allt från knaperstekt bacon och spröd sallad till frasiga kex och frostnupet gräs.

L

lag, lagga fornnordiskt låneord lagga med urspr. betydelse: gå långsamt

lajk eng. like gilla, tycka om, trivas, ha lust; engelskt låneord från fornnordiskans leika med urspr. betydelse: leka, vara ledig

lajka verb, eng. like, främst på sociala media gillaklicka; för ursprunglig betydelse se lajk

lajn el. lajnen eng. line linje, lina, rev, ledning, streck, grundlinje, gräns 2 om ishockey kedja, första- andra-, tredje- och fjärdekedjan även femma, första-, andra-, tredje- och fjärdefemman, uppställning 3 På svengelska säger man »lajn« och »förstalajnen« och lyckas därmed få svengelska att låta som finländska.

lajna el. lina verb, eng. to line infodra, klä in, bekläda, isolera t.ex. husväggar och tunnlar.

lajva verb Att delta i ett rollspel där man är både deltagare och publik. Vanligtvis rör det sig om att skapa en påhittad verklighet där allt ska gestaltas så trovärdigt som möjligt. Ibland även kallat LARP eng. live action role-playing game. Ett låneord som inte skriker efter en svensk motsvarighet, men du får mycket gärna försöka.

lean kostnadseffektiv, resurssnål

leasa, leasing långtidshyra

legacy eftermäle, arv, testamentarisk gåva el. donation, nedärvt: ett nedärvt hat

leggings strumpbyxor, benkläder, överdragsbyxor

lifehack eng. life hack knep, genväg, färdighet 2 ett ~ är knep eller tips som förenklar vardagen, ofta gällande ett föremål eller en funktion som (ibland oväntat) får ett nytt användningsområde 3 i den svengelska pluralformen används lifehacks istället för lifehackar, vilket vore det grammatiskt korrekta

light om mat lätt-, sockerfri, fettfri, lågkalori

limiterad eng. limited begränsad, kringgärdad, kringskuren, avgränsad, minskad 2 medelmåttig, trångsynt, dum, trög

lineup uppställning, laguppställning

live el. lajv direkt; vi sänder ~ från Stocholm, direktsänt, direktsändning; orkestern spelar i ~ från Konserthuset 3 levande, livslevande, på scenen, i egen hög person

loada verb, eng. load ladda, läsa in, inhämta, hämta

lobbying påtryckning, påverkan, påtryckarverksamhet, upplysningsverksamhet

lobbyist korridorpolitiker, påverkare, påtryckare

look utseende, stil

lookalike dubbelgångare, avbild, efterbild, kopia, någons andra jag

loser (född) förlorare, den som misslyckas el. drar det kortaste strået

lotion hudkräm

lounge vanl. fint väntrum, slapprum, sällskapsrum, salong, vestibul 2 på flygplats el. tågstation vänthall, cocktailbar, teverum 3 lata sig, slöa, sitta och hänga, fördriva tid i sysslolöshet.

M

management ledning, ledarskap

manager ledare, chef, arrangör

mainsplaina förkarla

mainstream normal, traditionell, konventionell

mainstreama beakta, ta hänsyn till

mappa verb, eng. to map kartlägga, staka ut, planera, fördela, ruta in

mappie eng. akronym (initialförkortning) för Mature Affluent Pioneering People Mogna Välbärgade Pionjärer

marketing saluföring, säljstöd, säljstyrning, försäljningsarbete, marknadsföring, konsumentpåverkan

master bedroom stora sovrummet, huvudsovrum

mejl el. mail eng. email e-brev, e(-)post, datorbrev, elektroniskt brev, elektronisk post

mejla el. maila verb, eng. to email e(-)posta, skicka

meny eng. menue från fra. menu, urspr. från [en] minut matsedel

merge verb sammanställa, sammansmälta, samsortera, sätta ihop

mergea verb se merge

mindfulness medveten närvaro 2 uppmärksamhet, sinnesnärvaro 3 Avser på svengelska tekniken att medvetet kunna styra sin uppmärksamhet och sitt medvetande.

mindmap tankekarta

mindset tankesätt, inrotat tankesätt

mingla verb, eng. mingle festprata, vimla, myllra, småprata, umgås

minion underhuggare, hantlangare, lakej, hejduk

mismanagement vanstyre, misskötsel

mitigera verb eng. mitigate mildra, lindra, dämpa, minska, stilla

mix blandning, hopkok

mock-up el. mockup subst. modell ofta i full skala; attrapp

mood board humörtavla, känslokollage 2 ett visuellt verktyg som hjälper dig att samla bilder och texter för att synliggöra känslor, stämningar eller visioner; anv. vanl. i film- och reklambranschen

mood manager humörskötare, atmosfärskapare, känslochef, alltiallo 2 en ~ ansvarar för stämningen och humöret på ett företag, t.ex. genom att ta emot besökare, hjälpa till med det administrativa, avlasta arbetet, sköta festligheter el. arrangera evenemang.

mountainbike terrängcykel

moves, movesen subst. [kroppsliga] rörelser, förflyttningar, göra en rörelse, röra sig, förflytta sig; Kolla på dansarens proffsiga ~

must carry-regeln sändningsplikt, sändningsskyldighet, vidaresändningsplikt, vidaresändningsskyldighet

mutea el. muta verb eng. mute tysta; vi ska ~ honom; ~ ljudet

mystery shopper spionkund, spionköpare 2 en ~ gör anonyma kundbesök och observerar hur det ser ut i aktuell butik, hur servicen fungerar och hur kunderna blir bemötta.

N

narrativ eng. narrative berättande, skildrande, beskrivande; narrativet berättelsen, skildringen, beskrivningen

new age nyandlighet 2 Ordet syftar på den astrologiska Vattumannens tidsålder, vilken varar under åren 2000–4000, på engelska The Age of Aquarius.

nice el. najs härligt, trevligt, fint, snyggt, skönt, sympatiskt, sött, snällt

Nordic walking stavgång

nostalgi eng. nostalgia, fr. grek. nostos »hemkomst« och algos »smärta« vemodstrånad, trånsjuka

nudging puffning, mental knuffning 2 används av företag och organisationer för att omärkligt skapa en effektiv beteendeförändring bland anställda och kunder.

O

obesita människor, adj. eng. obese sjukligt feta människor

obesitet subst. eng. obesity fetma, fettsot

obsolet adj. eng. obsolete föråldrad, otidsenlig, urmodig, daterad, passerad, gammalmodig, gammaldags, gammal, ute

offboarding avstämning

offshore, offshoring subst. utlandsentrepenad

off the record mellan dig och mig, inofficiellt, utanför protokollet

okej eng. OK, okay uppfattat, gott så, gôtt, utmärkt, fint, välan, nåväl

onboard ombord

onboardas introduceras, nyintroduceras, tas om hand, acklimatiseras, visas tillrätta, läras upp, införlivas, anpassas 2 på svengelska används ordet ~ för nyanställda eller kunder som måste tas om hand och läras hur allt fungerar.

onboarding se onboardas

on demand på beställning, beställ-, beställnings-

onepiece helgjuten, i detta fall om sparkdräkt 2 en sparkdräkt är eg. klädsel för spädbarn, sytt i ett stycke med strumpfötter 3 ett klädesmärke från Norge 4 används på svengelska även om onesie och jumpsuit 5 en mangaserie

onesie sparkdräkt 2 en sparkdräkt är eg. klädsel för spädbarn, sytt i ett stycke med strumpfötter 3 används på svengelska även om onepiece och jumpsuit

one-stop-shop, one-stop-shopping allt på ett ställe, handla där allt finns, utnyttja en tjänst som har allt

online avseende internet uppkopplad

online shopping näthandel

open source om datorer och dataprogram öppen källkod, öppen resurs, kostnadsfritt program

option möjlighet, val, valmöjlighet

order befallan, befallning, tillsägelse 

ouijaboard eng. ouija board spökbräde
out utväg; vi behöver en ~

outa verb eng. to out [someone] könsdemaskera, avslöja en persons sexuella läggning 2 tillkännage, göra officiellt

outcome resultat, konsekvens, effekt, slutsats

outdoor training utomhusträning

outfit utstyrsel, klädsel, klädval, ekipering, mundering, persedlar 2 grupp, gäng, enhet, band, [arbets]lag, avdelning, styrka

outfita verb, eng. to outfit utrusta, ekipera, mundera, bekläda

outfitsen eng. the outfits munderingarna, utstyrslarna, klädslarna, klädvalen

outlaw laglös, fredlös 2 engelskt låneord från fornnordiskans utlagi: utanför lagen, laglös

outlet, factory outlet butiksby, fabriksförsäljning

out of office borta från kontoret, frånvarosvar, semestersvar

output utdata, utmatning, resultat

outsider utomstående, främling, utböling, särling, otippad segrare, icke-favorit

outsourca utkontraktera, lägga ut på entrepenad, utflytta

outsourcing entrepenad, kontraktstillverkning, legotillverkning, tjänsteköp

outstanding enastående, makalös, ojämförlig, oöverträffad, exempellös, oefterhärmlig, oefterliknelig, lysande, i särklass, allenastående

overheadkostnader fasta kostnader, allmänna omkostnader

P

pacemaker hjärtstimulator

paper uppsats, artikel, studie

parsa verb, eng. parse analysera [syntaxen], tolka

password lösenord

pausa verb, eng. to pause avbryta, frysa, hejda sig, betänka sig, tveka, stanna (vid), dröja (vid), hålla (där), hålla upp

paya el. paya upp verb, eng. pay betala

peaka verb, eng. to peak toppa, toppa formen, nå toppen, nå höjden av lycka, kulminera, maximera

pejs subst. eng. pace hastighet, fart, takt, tempo

pejsa verb, eng. to pace (oneself) hålla el. bestämma farten el. hastigheten, hänga med, kontrollera el. avväga farten, hastigheten, takten eller tempot

penthouse takvåning

permission marketing tillståndsreklam, samtyckesbaserad marknadsföring

phishing avseende datorer el. telefoner nätfiske

picklad eng. pickled inlagd (sill, strömming, saltgurka, rödbetor, syltlök m.m.), konserverad, marinerad, rimmad, insaltad, sprängd (anka lagd i saltlake).

pimpa piffa upp, snygga till, snoffsa till, vässa, göra elegantare

pin kragnål, bröstnål

pickup flakbil 2 skåpbil, liten lastbil

piercing håltagning

pincha verb, eng. to pinch nypa, knipa, klämma, pressa inom ishockey pressa backarna och nypa åt sig pucken.

please var så snäll, var så vänlig, jag ber 2 bödi fornsv. dial. i Göteborg och Stockholm, även i betydelsen var så god; bödig adj. en som erbjuder sig el. tillbjuder något (tack Ingemar Scott Henning, Christin Malvegård och Christoffer Baar i Göteborg) 3 engelskans ~ saknar en korrekt motsvarighet i de skandinaviska språken. Under tidigt 1990-tal klagade personalen på American Airlines över att skandinaver aldrig sade »please.« Av någon anledning blev Swedish Tourist Board i NYC kontaktat och tvingades förklara att det inte handlade om oartighet, utan en kulturell skillnad. (Våra förfäder kände uppenbarligen inte något behov av att be snällt om något). Det blev en del skriverier om saken och från flera håll framfördes ett förslag om att vi skulle komma på ett lämpligt ord som motsvarade please. Valet föll på vänligen, trots att det inte är samma sak som please och därför inte fullt ut användbart.

pläjta verb, eng. to plate lägga upp [mat på tallriken]

policy linje, riktlinje, strategi, grundprinciper, politik, grundläggande handlingsprogram

policymix välavvägd strategi, politik o.s.v.
poll undersökning, opinionsundersökning 2 röstetal, röstsammanräkning

post doc eng. post doctorate disputerad, postdoktoral, postdoktors-

post-it-lapp minneslapp, häftlapp

power subst. styrka, kraft, förmåga, ork, tåga, dådkraft

power nap lur, tupplur, snabblur, kraftlur

power supply subst. kraftförsörjning, strömförsörjning, kraftaggregat, nätaggregat

pressrelease pressmeddelande, tillkännagivande, underrättelse

printa ut verb, eng. print out skriva ut

printer skrivare

print on demand beställtryck, beställningstryck

progression fortgång, utveckling, framåtskridande, förflyttning framåt, i följd, efter varandra, ökning

promota verb, eng. to promote främja, gynna, upphöja, stödja, marknadsföra, puffa för, befordra, avancera, flytta upp, lansera

prompt el. prompter subst. inmatningsmarkör, inmatningsställe

provinsiell el. provincial lantlig, landsortsbo, småstadsbo, småstadsaktig, småstadsmässig, bonnläpp

public domain subst. allmängods, allmän egendom, gratisprogram/bilder/text

public service samhällstjänst, samhällsnytta, allmännytta, i det allmännas tjänst

purgea verb, eng. to purge radera, rensa, ta bort, utplåna (alla spår)

post-it-lapp häftlapp, minneslapp

power nap avseende sömn lur, tupplur, snabblur, kraftlur

prank busstreck, upptåg, barnsligt pojkstreck

pranka verb, eng. to prank [someone] el. to pull a prank skoja med någon, spela någon ett spratt

precipitation nederbörd

prime el. prajm adj. främsta, viktigast, förnämast, huvud-, Jag är i min ~ just nu, som bäst, i sin krafts dagar, i sina bästa år

primer el. prajmer grundfärg, bottenfärg, grund, bas, grundningsfärg

printa skriva ut

printer skrivare

print on demand beställningstryck, tryck på begäran

progressiv adj. eng. progressive framstegsvänlig, reformvänlig 2 fortlöpande, fortskridande, tilltagande, framåtgående, framåtskridande

progression fortgång, förflyttning framåt; i ~ efter varandra: i följd 2 inom matematiken talföljd

publisher förläggare, utgivare, förlag

pullover tröja, olle, kofta, gensare

pusha verb, eng. to push pressa, driva, skjuta på

Q

queerbashing eng. queer-bashing trakasserier mot el. mobbning av homosexuella

quiz, quizet, quizen, flera quiz frågesport, frågelek, frågetävling 2 personlighetstest el. prov i frågeform.

R

race el. rejs tävling, lopp, kapplöpning, kappkörning, hastighetstävling, en kamp mot klockan; låneord från fornnordiskan: rás med urspr. betydelse: rusa

rajtskytt eng. right-handed shooter högerhänt skytt, högerskytt

random på måfå, slumpvis,  slumpartad, på måfå, på en höft, lösryckt, en förlupen kula

randomisera verb, eng. to randomize höfta, slumpmässigt ordna, fördela el. välja

rankning eng. ranking ställning, rang, rangordning, ranglista

rave el. rejv hänryckning, hänryckelse, nattlig dansfest

reacha verb, eng. to reach nå, sträcka sig efter

reboot el. reboota avseende datorer omstart, starta om, nollställa; även norsk omstart i vilken strömknappen hålls nedtryckt tills allting stängs av

reel rulle, filmrulle 2 spole

refill påfyllning

rejting el. rating betygsättning, värdering, uppskattning, undersökning

relaxa verb, eng. relax ta det lugnt, koppla av, slappna av, hänga

release subst. produktsläpp, utgåva, version el. tolkning

releaseparty släppfest, t.ex. en ny bok ges ut och firas med ett boksläpp.

remake om film nyinspelning

removea el. remova verb, eng. to remove avlägsna, radera, ta bort

rendera verb eng. render ge, ge i utbyte, inbringa segern ~ henne hundra tusen kronor, avkasta 2 ådra, förskaffa tacklingen ~ honom matchstraff
replika
eng. replica återskapning; skeppet är en ~ av Titanic 2 kopia, avtryck, avskrift 3 efterapning, efterhärmning

replya verb eng. reply svara

research faktainsamling, faktasökning, efterforskning, undersökning, forskning och utveckling, bakgrundsundersökning

resort semesteranläggning, stugby, semesterby, kurort, tillflyktsort, rekreationsort, badort, nöjesort, tillhåll

respondera verb, eng. respond svara, besvara, svara på, reagera på

responsive följsam; det är viktigt att skapa en ~ webbdesign

retrospektion eng. retrospection till lat. retrospicere återblick, återblickande, tänka tillbaka

retrospektiv adj, eng, retrospective tillbakablickande, tillbakaverkande, riktad bakåt; ~

review tillbakablick, blick tillbaka

review article översiktsartikel, litteraturöversikt, sammanfattande inledning

road map handlingsplan, färdplan, strategisk plan

roll-up rullvepa, rullgardin

rookie nykomling, gröngöling

ruggad adj. eng. rugged robust, tålig, stryktålig, stark

S

sajna verb, eng. to sign skriva på, skriva under, teckna ett avtal, underteckna, signera

safety walk skyddsrond 2 när en arbetsplats genomför en visuell inspektion av arbetsplatsen för att identifiera och åtgärda osäkra och potentiellt osäkra förhållanden

sajt eng. site plats, tomt, läge, ställe 2 avseende internet webbplats, nätsida, webbsida, hemsida 3 en nätsida el. webbsida är en specifik sida på en webbplats (sajt). »Hemsida« är det mest använda ordet i vardagligt tal men inte synonymt med webbplats (sajt).

sale utförsäljning, prisnedsättning, slutförsäljning, rea, realisation 2 låneord från fornnordiskans sala med ursprunglig betydelse: försäljning

sales manager försäljningschef, säljchef

sampel subst, eng. sample stickprov

sampla verb, eng. to sample avläsa, avläsa insignal, uppmäta 2  prova el. pröva, ta prover, ta prov på, stickprov, göra en stickprovsundersökning, provsmaka, avsmaka, välja i utbudet, välja provbitar 3 om musik spela in

satisfying el. satisfajing tillfredsställande, glädjande, angenäm, till fyllest, hygglig, nöjaktig, tillräcklig, godtagbar

savea verb, eng. to save spara, lagra

scanna verb, eng. to scan avläsa, avsöka, granska, studera, ögna igenom, skumma, spana ut över, undersöka

scanner avläsare, avsökare, bildavläsare, bildavsökare

schedulera verb, eng. to schedule schemalägga

scheduling subst. schemaläggning

script subst. manus, manuskript 2 kommandofil, kommandoprogram

scroll el. skrolla, verb, eng. to scroll, avseende innehåll på dataskärm rulla, bläddra

scrunchie hårslips, hårsnodd 2 ~ är en elastisk hårknut som omsluts av tyg och bildar en volang när den vrids runt en hästsvans.

searcha verb, eng. to search söka, leta, speja, efterforska, efterlysa

second hand begagnad, andra hand, andrahands-

second opinion ytterligare prövning, en andra bedömning, en kompletterande åsikt, en kompletterande bedömning

sejfa verb, engto safeguard el. playing it safe säkra, trygga, skydda, ta det säkra för(e) det osäkra.

segway el. sedgeway ståhjuling

selfie självis, egobild

semester eng. fr. lat. seméstris termin 2 betald ledighet, ferie, arbetsvila

semesterresa lustresa, lusttur, en kortare promenad eller färd

sensibel adj. eng. sensible förståndig, förnuftig, klok, praktisk, vettig

sepsis blodförgiftning, sårinfektion

serviceminded eng. service-minded tjänstvillig, tjänstaktig, förekommande, beredvillig, kundvårdande, tillmötesgående, pliktmedveten

service provider tjänsteleverantör

settla verb, eng. to settle fastställa, ordna el. ordna upp, klara upp, göra upp, avgöra, betala notan, bestämma sig, komma överens

setup subst. förinställning, inställning, installation, konfiguration

scouta verb. eng. scout spana, speja, observera

shabby chic låtsasrustik 2 en inredningsstil som utnyttjar gamla möbler, el. nya möbler som är så slitna att de ser antika ut.  

shaker drinkblandare

shamea el. shejma verb, eng. to shame skamma, skambelägga, skämma ut, skuldbelägga

shaming el. shejming skamning, skämning, utskämning, skambeläggning, skuldbeläggning

shareware avseende internet spridprogram, spridningsprogram, delningsprogram, utvärderingsprogram 2 programvara med en kostnadsfri licens som under en begränsad period låter användaren prova programvaran, vanligtvis med nedsatt funktionalitet.

shelter skydd, lä, tillflykt, skyddad plats, logi, husrum, fristad, inkvartering, tak över huvudet 2 hundhem, katthem

shoot-out eldstrid, väpnad uppgörelse, avseende fotboll och ishockey m.fl. straffar, straffläggning

shoppa verb, eng. to shop handla, gå i affärer, köpa kläder o.dyl., t.ex. Vi är ute och köper skor.

shorts kortbyxor

short track om idrott kortbana, kortbane-

shot snaps, skott, spritskott

show föreställning, uppvisning, underhållning, uppträdande, framträdande

side eya verb eng. side-eye snegla, tjuvkika 2 himla med ögonen 3 kolla: hörru, side eya hans fula jacka där borta

sightseeing lusttur, rundtur, beseende av märkvärdigheter, besöka sevärdheter, spatsertur
signa el. sajna verb, eng sign skriva under, teckna (kontrakt el. avtal), signera
signa upp verb, eng sign up teckna dig; ~ för vårt nyhetsbrev m.m.

signifikant eng. significant betydelsefull, betydande, avsevärd, viktig, markant, betecknande, talande, menande

sippa verb, eng. to sip läppja, smutta, lapa, smaka, avsmaka

site se sajt

skanna, skanna av verb eng. scan 1 granska, studera, spana ut över, avsöka 2 ögna igenom, skumma

skateboard rullbräda

skill fornnordiskt låneord skil med urspr. betydelse: färdighet, kunskap, skarpsinne, urskillningsförmåga 1 handlag, skicklighet, färdighet, händighet 2 eng. a game of ~ skicklighetsspel; spel eller lek som kräver skicklighet

skillad adj. eng. skilled skicklig, duktig, händig 2 [yrkes]kunnig, yrkesskicklig, yrkesutbildad

skills se skill

skillsen handlaget, skickligheten, färdigheten, händigheten

skimming smygkopiering

skinhead skinnskalle, skinnhuvud

skylift hävare; en hydraulisk lyftanordning med arbetskorg

skyline stadssilhuett el. stadssiluett, himlarand

slacker slöfock, latmask, slappröv 2 skolkare

slash subst. om skrivtecken snedstreck

slogan slagord, säljfras el. reklamfras, paroll, motto, valspråk, devis, partilösen

smart drink uppiggande hälsodryck

smartness finurlighet, fiffighet, slughet, förslagenhet, klipskhet, sinnrikhet,

smartphone smartmobil, klokofon; en ~ är en enhet med både telefon och dator i samma enhet, och med fysiska knappar eller ett virtuellt tangentbord på en pekskärm

smiley smilis

smoothie smuttis

snacks tilltugg, munsbitar, något att mumsa på, lätt måltid

sniper el. snajper krypskytt, bakhållsskytt, friskytt, smygskytt; engelskt låneord från fornnordiskans snipa med urspr. betydelse: bakhållsskytt

social responsibility samhällsansvar

softa slappa, koppla av, ta det lugnt, lata sig

snowboard subst., avseende skidåkning snöbräda

software subst. mjukvara, programvara

soundtrack avseende musik ljudspår, ljudband

space subst., om skrivtecken mellanslag, mellanrum

spam elektronisk skräppost, skräpbrev, oönskat e-postmeddelande 2 ett slags konserverat kött se vidare Monty Python

spicy kryddstark, kryddig, stark

spinning [grupp]motionscykling

spoiler något som avslöjar för mycket av handlingen i en bok, pjäs el. film avslöjare, avslöjning 2 avledning, t.ex. kanalen avleder vatten från floden 3 avseende flygplansvinge lyftkraftsavledare, avseende bilar tryckavledare, pressavledare, d.v.s. att leda den mötande luften uppåt så att bilen trycks nedåt för bättre väggrepp.

spoiler alert avslöjningsvarning, avledningsvarning

sponsor främjare, gynnare, beskyddare, garant, finansiär, initiativtagare, anordnare, presentatör

sponsra verb, eng. to sponsor stödja, främja, gynna, beskydda, finansiera, initiera, anordna, presentera

spot on eng. spot-on på pricken, perfekt, helt rätt

sprinkla verb, eng. to sprinkle strö, strössla

sprint fornnordiskt låneord sprint med urspr. betydelse: sprätta till, hoppa upp 1 rusning, tjurrusning

sprinter kortdistanslöpare

spyware avseende internet spionprogram

stakeholder berörd part, delägare, intressent, aktör

stalka verb, eng. to stalk [someone] förfölja, maniskt förfölja, smyga sig på

stalker förföljare, smygare, smygjägare 2 gångskytt

stand-in ersättare, vikarie, ställföreträdare

starstruck adj. eng. star-struck kändisbetagen, idolfixerad, betagen av en kändis

statement uttalande, påstående, budskap

steppa upp verb, eng. stepping-up öka, intensifiera 2 har inget med steppdans att göra

streama avseende datorer el. telefoner strömma

sreaming el. streamning avseende datorer el. telefoner strömning

street smart gatusmart, gatukompetent

stretcha verb, eng. stretch sträcka, tänja, töja 2 sträcka på benen, räta på sig, röra sig

stroke slag, slaganfall, slaganfall med förlamning, hjärnslag

styla el. stajla verb, eng. to style piffa upp, ge stil åt, sätta snits el. stil på, forma, komponera, skapa, ge rätt stilprägel

sudden death avseende fr. ishockey förlängning, första målet avgör matchen, slagdöd

suicidal självmordsbenägen

support stöd, användarstöd, hjälp, användarhjälp

supporta verb, eng. to support hjälpa

supportera verb, eng. to support stödja, stötta, bära upp, hålla uppe, uppehålla, understödja, främja, gynna, biträda, underbygga, bestyrka, bekräfta, hålla flytande

stylist stilgivare, tillfixare, uppmakare, formgivare, modeskapare, heminredningsarkitekt

swapfil subst, eng. swap file växlingsfil

swappa verb, eng. to swap byta 2 om datorer växla ut- eller inprogram från eller till minnet

switch subst. strömbrytare, strömställare 2 om datorer parameter, växel

T

tablet computer pekplatta, surfplatta, datorplatta

tagg subst. eng. tag, om HTML-kod märke, märkord 2 även om klottrares signaturer

tajt el. tight snäv, trång, åtsittande, åtsmitande, spänd, stram, styv, kroppsnära, figursydd, oskiljbar, omedgörlig, nära [samarbete] 2 tajta vi är ~, vi står varandra nära; låneord från fornnordiskans thettr med urspr. betydelse: tät, vattentät, tätvävd, fast, fast form

takeaway hämtmat, avseende beställning via app apphämtning, mat för avhämtning

talkshow pratprogram, snackteve

team lag, arbetslag, grupp, trupp, gäng, som i läkarlag, forskargrupp, tevelag osv.

teambuilding eng. team building lagbygge, lagbyggande, lagstärkande aktivitet, arbetslekar, grupparmering, sammansvetsning, tvångsnöje 2 Lustigt nog är team building inte ett riktigt ord. Detta enligt engelska och amerikanska ordböcker såsom the Cambridge Dictionary, Strunk & White, Dictionary.com m.fl. Av den anledningen rödmarkeras team building i ord- och textsättningsprogram som felstavat eller som ett typografiskt fel. Att företag och webbplatser trots detta skyltar med ordet beror på att så många presumtiva kunder använder det. Även felstavade och felaktiga ord klättrar ju i sökmotorerna och företagen vill inte missa några kunder bara för att dessa inte kan skriva ordentligt. Jämför med särskrivningen av svenska ord, där sökmotorerna nu frågar om man har skrivit fel när man inte särskriver 3 Teambuilding definieras som en process i vilken man uppmuntrar deltagarna att jobba så bra som möjligt i grupp, till exempel genom att delta i spel, lekar och utmaningar. Välkommen med egna förslag.

teamwork grupparbete, lagarbete, samarbete, samspel, lagspel

template mall, formbräde, schablon, mönster

tendends eng. tendency benägenhet inom litteratur och film riktning; böjelse, anlag, strävan, utveckling; syfte

thriller rysare

time lapse tidintervall

time-lapse photography intervallfoto, fotografering med tidintervall

timer el. tajmer tidur, tidtagningsur

timesharelägenhet andelslägenhet

tolerant eng. från lat. tolerare vidsynt, fördragsam, överseende 2 avseende växter skuggtålig, köldtålig

top notch toppklass, förstklassig, toppen, jättebra, utmärkt, busvass, kanon, kanonfin, kanonbra, suverän, asbra

tops bomullspinnar

touch, toucha, verb, eng. to touch röra vid, vidröra, nudda, nudda vid, beröra, snudda vid, komma åt, stöta till, känna på, treva på, ta i

townhouse eng. town house radhus, villaradhus 2 används ibland felaktigt på svengelska avs. ett (ibl. fristående) enfamiljshus (ibl. även om villa) i en stad.

tracka verb, eng. to track spåra, följa, hålla reda på 2 Ej att förväxla med tracka som i trakassera.

tradeoff subst. eng. trade-off kompromiss, byte, kohandel

trafficking olaglig handel t.ex. human trafficking: människosmuggling

trailer avseende filmer och teveprogram förhandstitt, blänkare, påannonsering

trainee lärling, praktikant, elev, aspirant

trejda verb, eng. to trade göra affärer, idka handel, handla med 2 byta, byteshandel, byta bort [mot], ta något i utbyte

trend riktning, inriktning, utvecklingsriktning, strömning, rörelse, flöde 2 stil, mode

trimmer kantklippare, trådklippare

T-shirt T-tröja

tweaka verb, eng. to tweak finjustera, vrida om, nypa, vrida, rycka, dra i

two-step authentication tvåstegsbekräftan ~bekräftelse ~intyg, ~intygande

twist avseende filmer, teveprogram, böcker och recept knorr: Slutet sätter verkligen knorr på det hela.

U

ultimat eng. ultimate ypperst, fulländad, ytterst, absolut bäst, avgörande, slutgiltig 2 ursprunglig, grundläggande 3 höjdpunkt, slutpunkt, höjden av, drivet till sin spets

underdog strykhund, nederlagstippad, den svagare [parten], den som är i underläge

underscore understryka, avseende tangentbordstecken understreck

unplugged akustisk, oi el. o-i, d.v.s. inte i

uppstart igångsättning, avstamp, begynnelse, inledningsfas, i startgroparna, i början av 2 På svengelska menas att man drar igång något, t.ex. en företagsverksamhet eller inleder en ny säsong 3 På engelska betyder ~ högfärdsblåsa, uppkomling, nyrik (stropp)

uppvota el. upvota gillaklicka, tummen upp

urban exploration stadsutforskning, storstadsutforskning, urban utforskning

user account användarkonto

user name användarnamn

utility subst. praktisk nytta, användbarhet 2 om datorer tillbehörsprogram, verktygsprogram

V

van minibuss, familjebuss, skåpbil, täckt transportbil, varubil, flyttbil 2 vagn, godsvagn

vintage god el. fin årgång, årgångs-

virtual reality subst. skenvärld, skenverklighet, virtuell verklighet

voicemail subst. mobilsvar, röstbrevlåda, telefonsvarare, telefonmeddelande

voucher värdekupong, värdebevis

W

wake-up-call eng. it was a ~ for me väckarklocka, det var en riktig ~ 

walk-in-closet klädkammare

warlock häxmästare

waterfront hamnområde, sjösida

weeboard banmarkör, i längdskidåkning de röda banmarkörer man inte får skida utanför

weekend helg, veckoskifte, veckoslut

weekendstuga fritidshus

wellness välbefinnande, hälsa, sundhet, friskhet, friskvård, hälsovård, friskvårds- el. hälsovårdsprogram

wellnesscenter friskvårscenter, hälsocenter

whiplashskada pisksnärtsskada

whistleblower visselblåsare, visslare, larmare, avslöjare

whiteboard subst. vita tavlan, skrivtavla

widget manick, mackapär, liten grej 2 inom datateknik avses med widget ett element i ett grafiskt användargränssnitt som visar information eller ger ett specifikt sätt för en användare att interagera med ett programs operativsystem; helt enkelt en nödvändig pryl

wildcard subst. eng. wild card jokertecken 2 om sport okvalificerad deltagare, joker, joker i leken

windsurfing brädsegling, vindsurfning
wingback subst. eng. wing-back ytterback, ytterförsvarare 2 i amerikansk fotboll offensiv ytterback, offensiv yttermittfältare

win-win ömsevinst, ömsesidig vinst el. fördel

wobbla verb, eng. to wobble vingla, kränga, vicka, vackla, gunga, svänga, vagga

workshop verkstad 2 snabbkurs, kortkurs 3 arbetsseminarium 4 läsarförslag: bikupa

world cup världsmästerskap

wrestling fribrottning

Y

yes ja, jo, jajamen, jajamänsan, jodå, jepp, japp 2 jaha? | verkligen? | och sedan då? 3 På svengelska används ordet vanligen som ett kraftuttryck motsvarande: Ja! med antingen kort eller långt »a« | Tjosan! | Tjohej! | Ha! med kort »a«, som i Ha! Jag visste det! el. Ha! Där satt den.

Ö

överblåst adj, eng. overblown överdrivet, uppblåst

överhöra verb, eng. overhear tjuvlyssna, råka höra, höra

övertänka verb, eng. overthink besinna, tänka igenom, överväga 2 engelsk betydelse: analysera sönder, tänka för mycket på något, tänka så mycket på något att det gör mer skada än nytta

Svengelska meningar och uttryck

 

den stora bilden eng. the big picture helhetsbilden

det är bara jordnötter [i sammanhanget] Det är bara småpotatis

det är upp till dig eng. It’s up to you beslutet är ditt, det ligger i dina händer, det avgör du, bestäm du, välj själv

din gissning är så god som min eng. your guess is as good as mine Jag gissar el. tror också (inte heller) att det är så

du är välkommen eng. you are welcome varsågod, ingen orsak, det var så lite, tack själv, tack detsamma.

ge ett föredrag eng. give a lecture hålla ett föredrag

för en stund eng. for a while ett tag, en stund, t.ex. Jag vill vara i fred en stund 2 så länge, tillsvidare, för tillfället, för ögonblicket

för nu el. för stunden eng. for now så länge, t.ex. Tack, det är bra så länge, för ögonblicket, tillsvidare, för tillfället, just nu.

ha en bra dag eng. have a nice day hej då, ha det så bra, sköt om dig, ta hand om dig, ha det! norska 2 ~ är liksom all svengelska nytt i svenskan och många äldre uppfattar ~ som en märklig uppmaning snarare än en vänlig avskedhälsning; uttrycket ~ kan t.o.m. uppfattas som påfluget och oartigt 3 God morgon, ~ middag, ~eftermiddag, ~ kväll, ~afton 4 Fortsatt god morgon o.s.v.

hoppa till slutsatser eng. jump to conclusions dra slutsaster
I didn't sign up for this Jag har inte bett om det här

jag tänker att eng. I think (that) jag ~ tycker, tror, anser, funderar på, menar, föreslår, vill, anar, misstänker, uppfattar 2 Att ersätta dessa ord med »tänker« är dels överflödigt (eftersom allt man säger och gör föregås av att man tänker), dels potentiellt pinsamt (om man talar innan man tänker).

komma upp med eng. come up with hitta på, skapa, dikta, valsa, fabla, fabricera, fabulera, skrodera

komma ut ur garderoben el. komma ut eng. come out of the closet lägga korten på bordet, träda fram, ta av sig masken, demaskera sig, avslöja sig [som] 2 ~ är en metafor för att själv berätta om eller offentliggöra sin sexuella läggning

korsa fingrarna eng. cross your fingers hålla tummarna

mejka sens eng. make sense [det är el. känns] begripligt, tydligt, vettigt, förnuftigt 2 det förklarar saken, det låter vettigt, (förnuftigt, klokt)

off the record inofficiellt, utanför protokollet, förtroligt, som inte får återges, mellan dig och mig

skaka händer eng. shake hands ta i hand 2 ett handslag

skala upp eng. scale up trappa upp; vi vill inte ~ konflikten

so what? än se'n? ibl. även och?

stå upp för eng. stand up for hålla stånd [mot], kliva fram, stå för (sina åsikter el. rättigheter) 2 värna, skydda, stödja, stå fast, härda ut

sätta ned foten eng. put your foot down säga till, säga ifrån

ta din tid eng. take your time ta det lugnt, ingen brådska 2 ta sig tid, ägna den tid som behövs 3 ~ har inget med tidtagning att göra 

tänka utanför lådan eng. think outside the box tänka utanför de vanliga ramarna

you name it [välj] vad du vill, vad som helst, välj och vraka 2 och så vidare

way out of your league idiom för bra eller för dyr för dig; hon är så snygg och populär att du inte har en chans, han var för god för dig, du har inget att komma med, du är ute och cyklar

över tid eng. over time med tiden, i det långa loppet, vad det lider, t.ex. folk lär sig vad det lider

Sportkommentatorer och journalister jobbar ibland under svår tidspress. Man kan därför inte begära att de ska visa prov på så god svenska att medlemmarna i Svenska Akademien imponerade höjer ögonbrynen och vördnadsfullt applåderar. Denna ursäkt kan emellertid inte användas när de arbetar utan tidspress. Som i det här exemplet från en ishockeymatch:

 

Svenska: Målvakten gör en jätteräddning.

Engelska: The goalie comes up big with a save.

Svengelska: Målvakten kommer upp stort med en räddning.

 

Överflödiga, svengelska riktningsangivelser

 

På svenska behöver man inte ange i vilken riktning något öppnas eller stängs, hissas eller halas, faller eller sprängs. Det är självförklarande. På engelska förekommer det att man lägger till »up« eller »down«, men vanligtvis bara om man med eftertryck vill markera öppnande eller stängandet som något särskilt. Det är härifrån svengelskan hämtar sina överflödiga och ibland förbryllande riktningsangivelser. Som i dessa exempel från den samlade kvällspressen:

Svenska: Dörren öppnas.

Svengelska: Dörren öppnas upp.

 

Svenska: Locket stängs.

Svengelska: Locket stängs ner.
 

Svenska: Detta öppnar för nya samtal.

Svengelska: Detta öppnar upp för nya samtal.

Svenska: Vi välkomnade dem.

Svengelska: Vi välkomnade in dem.


Svenska: Fredsförhandlingarna avbryts.

Svengelska: Fredsförhandlingarna stängs ner.

Svenska: Hela byn släcktes.
Svengelska: Hela byn släcktes
ner.

 

Svenska: Seglen hissas.

Svengelska: Seglen hissas upp.
 

Svenska: Flaggan halas.

Svengelska: Flaggan halas ner.

Svenska: Området spärrades av.
Svengelska: Området spärrades
ner.

 

Svenska: Vännerna möttes.

Svengelska: Vännerna möttes upp.

Svenska: Striderna eskalerar.

Svengelska: Striderna eskalerar upp.

 

Svenska: Trump förstorar sina framgångar.

Svengelska: Trump förstorar upp sina framgångar.

 

Svenska: Migrationen måste lösas.

Svengelska: Migrationen måste lösas ut.

Svenska : Bron sprängdes.
Svengelska: Bron sprängdes
upp.

 

Svenska: Vi måste värva fler anfallsspelare.

Svengelska: Vi måste värva in fler anfallsspelare.

Svenska: Vi måste markera vår ståndpunkt.

Svengelska: Vi måste markera upp vår ståndpunkt.

 

Svenska: Försäljningen ska täcka förlusterna.
Svengelska: Försäljningen ska täcka
upp förlusterna.

 

Svenska: Riksbanken förminskar styrräntans betydelse.

Svengelska: Riksbanken förminskar ner styrräntans betydelse.

Svenska: Jaga (eller förfölja).
Svengelska: Jaga
ner.

 

Svenska: Bilderna har raderats.

Svengelska: Bilderna har raderats bort.

Svenska: Vi måste kommunicera bättre.

Svengelska: Vi måste kommunicera ut bättre.

Svenska: Lönen kompenserar det.

Svengelska: Lönen kompenserar upp det.

Att böja engelska låneord på svenska
 

Om du väljer att använda engelska ord på svenska, tänk på att följa de grammatiska reglerna för singular och plural. Här följer några enkla exempel.
 

En flamingo, flera flamingor.

En hippie, flera hippier.

En studio, flera studior.

En video, flera videor.

En zombie, flera zombier.
En bikini, flera bikinir eller bikinier.

En combo, flera combor.

En dobermann, flera dobermann. (En så kallad slamkrypare).

Possessiva pronomen och Reflexiva possesiva pronomen

 

Avslutningsvis kommer här ett en enkel och tydlig översikt av possessiva pronomen och possessiva pronomen i reflexiv form. Det är krångliga ord för att beskriva något som i grund och botten är lätt att förstå och lära sig. Ge därför inte upp – det här fixar du!

Reflexiva possesiva pronomen
Böjningformer av engelska låneord
Överflödiga riktningangivelser
Svengelska uttryck
Possessiva pronomen.jpg
Reflexiv possessiv form.jpg
bottom of page