top of page

Dricks är alltid inkluderad i priset för mat och dryck.

Om du kontaktar Hotell- och restaurangfacket (HRF) kan de berätta att svensk serveringspersonal och hotellstädare ända fram till 1920-talet inte fick betalt. (Jo, kockarna, men deras lön var usel). Inte nog med det, de fick faktiskt betala för att jobba eftersom de var tvungna att ordna sådant som städutrustning och korrekt klädsel själva. Tanken var att de skulle få sin inkomst genom dricks, precis som i dagens USA. Detta ansågs av de allra flesta som oetiskt och förnedrande, och när facken växte sig starkare ville man få bort kravet på »fjäskande och svansande» för att kunna tjäna sitt uppehälle.

Restaurang Shanghai i Stockholm ca 1920.

Både det svenska folket och riksdagen höll med, och 1938 lades därför en serveringsavgift på notan. Detta innebar en stor förändring till det bättre, eftersom det gjorde att personalen äntligen fick lön och att dricksen inte längre behövdes för att personalen skulle klara livhanken. 1993 skedde nästa stora förändring. Serveringsavgiften (dricksen) avskaffades för att istället ingå i serveringspersonalens lön. För att bekosta detta höjde krogar och restauranger sina priser, och på notorna såg man under en tid den förklarande texten »Serveringsavgift inkluderad.»

1995 gick Sverige sparkande och skrikande med i EU, och därmed togs texten om den inkluderade dricksen bort från notorna. Enligt EU:s bestämmelser är nämligen alla kostnader inkluderade i notan, inklusive skatt (moms) och serveringsavgift. I Sverige förväntas man därför inte betala någon dricks eller extra ersättning utöver den lön serveringspersonalen redan får, i vilken ett lönetillägg för dricksen är inkluderat. Dricksen är visserligen inte specificerad i lönekuvertet, men den finns där. Anledningen till att hanteringen av dricks inte har upphört trots att den avskaffades 1993 är enkel: Gästerna fortsatte att ge dricks. För att förhindra att detta gav upphov till svarta pengar ändrade Skatteverket inte sina regler, utan godkänner fortfarande dricks i krögarnas bokföring. Det är också detta som är anledningen till att så många tycks ha glömt bort att dricksen till serveringspersonal inom hotell- och restaurangbranschen faktiskt är avskaffad i Sverige. Med detta i åtanke bör man också komma ihåg att dricks inom EU (dit Sverige hör) är att betraktas som förnedrande. Om utomeuropeiska besökare ändå envisas finns det en lös tumregel som säger att 5–10% på totalbeloppet är acceptabelt för båda parter, men detta bygger inte på ett faktiskt regelverk. I sammanfattning: Inom EU är det lagstiftat att man genom att betala sin nota också har betalat dricks, hur man än väljer att specificera den. Ändå blir man allt oftare betraktad med ytterst oblida ögon om man inte i tillägg till den dricks som redan är garanterad serveringspersonalen i form av lön förväntas betala ytterligare dricks. Jag har heller aldrig träffat en krögare eller restauratör som har varit villig eller tillräckligt kunnig för att reda ut begreppen för gäster och personal. Vilket naturligtvis inte borde komma som en överraskning för någon. Avslutningsvis vill jag gärna understryka att jag verkligen inte missunnar personalen inom hotell- och restaurangnäringen extra dricks. Trots att de vanligtvis arbetar under tuffa förhållanden anstränger sig majoriteten av dem för att ge gästerna ett proffsigt bemötandet, ofta med ett vänligt och välkomnande leende. Det är som det ska vara; tack vare den inkluderade dricksen får de betalt för det. Ge dem gärna extra dricks närhelst du vill. Sluta däremot att betrakta den som något du måste betala eller har rätt att få. Det är ett ofog som sakta men säkert är på väg att föra oss tillbaka till tiden före 1938. Utan att sticka ut hakan vågar jag påstå att ingen av oss vill ha det så. Ovanstående text korrigerades för ökad tydlighet 2024-07-12. Vad som inte är ett ofog är att läsa böcker och noveller. Som till exempel nedanstående mästerverk

P.E. Du Rietz svävar med sina böcker

Utvalda inlägg

Blogginlägg

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page