top of page

Allvarligt eller seriöst?


Först och främst: Jag är ingen språkpolis och bryr mig på det stora hela taget inte om hur folk pratar och skriver. Däremot tycker jag att man ska ställa krav på journalister och författare. De har betalt för att skriva och borde enligt min åsikt värna om språket och föregå med gott exempel. När det gäller sammanblandningen av orden allvarlig och seriös beror den dels på svengelskans allt större inflytande, dels på att ordens betydelse är närbesläktade. På engelska gör man ingen åtskillnad och kan därför skriva en mening som: No serious scientist takes the flat earth theory seriously. På svenska har orden emellertid skilda betydelser, eller ’värde’: Ingen seriös forskare tar teorin om en platt jord på allvar. Ordet seriös är ett låneord från franskans sérieux och finns belagt i skrift sedan 1697. Det fanns alltså ett behov av ett ord som kunde användas i tillägg till allvar och allvarlig (fornsvenskans alvar, alvarliker). Att skillnaden i dag börjar suddas ut kan bero på att språkkunskapen försämras i takt med att bokläsandet minskar och att kvällstidningarnas lektörer i besparingssyfte sedan länge är bortrationaliserade, men kanske också på att behovet av en åtskillnad mellan allvarlig och seriös inte längre känns lika viktig som tidigare. Detta märks tydligast i följande exempel: — Jorden är platt!

— Allvarligt? (alt. Allvarligt talat? eller Menar du allvar?)

— Jorden är platt!

— Seriöst? Som skribent kan man i ovanstående exempel inte använda ordet seriöst, men i talspråket breder det ut sig. Att säga att det är ett allvarligt fel vore att överdriva, men det är åtminstone bättre än att säga att det är ett seriöst fel.

Nedanstående överkurs är saxad ur Nationalencyclopedins ordbok.

Betydelsen av ordet seriös, i samma Nationalencyclopedins ordbok.

Utvalda inlägg

Blogginlägg

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page