top of page
Novellen Den siste tidsresenären Del 1, av författaren Peter Erik Du Rietz.
E-novellen Den siste tidsresenären Del 2, av författaren Peter Erik Du Rietz

DEN SISTE TIDSRESENÄREN

 

Det finns inget i relativitetsteorierna som motsäger möjligheten att resa bakåt i tiden och vi har ingen möjlighet att avgöra huruvida sådana tidsresenärer finns mitt bland oss just nu. De har ju i så fall all anledning i världen att inte på minsta sätt avslöja sig, eller hur?

Vi har nog alla ibland lekt med tanken på att resa i tiden och vi är säkert lika många som vid åtminstone något tillfälle har funderat över de paradoxer som i så fall skulle uppstå, särskilt om vi reste bakåt i tiden. Skulle vi kunna träffa oss själva? Skulle vi kunna påverka vårt eget öde och är det i så fall något vi önskar eller bör göra? Vad händer om du vill hindra din morfarsfar från att begå en serie hemska mord genom att åka tillbaka i tiden och skjuta honom? Om du lyckas kommer du ju aldrig att födas och borde därför inte kunna resa tillbaka i tiden för att hindra honom.

Jag såg det som en utmaning att försöka lista ut en lösning på sådana till synes omöjliga paradoxer och insåg till slut att det faktiskt finns minst två olika sätt att undvika de problem man oundvikligen måste brottas med när det gäller att resa bakåt i tiden. Av de två valde jag den jag anser vara mest sannolik, även om det naturligtvis finns många fler teorier än de två jag själv klurade ut. (Det gäller bara att förstå de andra teorierna också, vilket jag inte kan påstå att jag gör).

Grundtanken i Den siste tidsresenären är att belysa hur vi människor beter oss när vi har tillgång till ny teknologi och vad som styr vårt handlande. Vi vet att vår girighet och okunskap håller på att förstöra planeten vi bor på, ändå fortsätter vi att förstöra den. Vi vet att vårt ekonomiska system har inbyggda fel som gör att det inte har den minsta möjlighet att fungera i längden, ändå fortsätter vi att använda det. Den dag då vi med genetisk manipulation kan korrigera arvsanlagen hos sädesceller och ägg och därmed styra vilka egenskaper våra barn ska ha ligger inte långt fram i tiden. Ska vi använda den kunskapen? Vilka ska i så fall använda den, varför, och vad kan det leda till?

Samma sak gäller enligt min mening för tidsresor. Om vi lär oss att resa i tiden, bör vi i så fall göra det? Varför ska vi göra det och vad kan det leda till? Framför allt, vem är det som kommer att ha tillgång till kunskapen och vad har dessa människor för agenda?

Personligen tror jag att sådana människor skulle styras av själviskhet, girighet, makthunger och generell okunskap eller tanklöshet, och jag misstänker att sådant som empati, ansvar och allmännytta kommer långt ned på listan över sådant de strävar efter. Det är bara att titta på företagsledare och politiker i dag.  

Bortsett från detta ville jag i första hand skapa ett häftigt äventyr, något som roar och underhåller. Resten är egentligen bara en fond till själva berättelsen.

Jag hoppas att jag har lyckats. 

bottom of page