top of page

Ska media bry sig om språket?

Enligt en rapport från Skolverket (april 2019) har svenska grundskoleelever blivit allt sämre under de senaste tjugo åren. Sedan 2014 har andelen studenter som inte får godkänt i nionde klass slagit nya rekord varje år och förra året var det bara tre av tio elever som tog examen från gymnasieskolan. Kunskaperna i svenska har försämras i motsvarande grad. Frågan är vilken skuld och vilket ansvar som kan och bör läggas på svensk media.