top of page

Har det svenska skriftspråket någonsin talats?